“EVRAD-I KEBİR ” Satın al

evrad-i-kebir-1

” HİZB-İ TARİKAT-İ UŞŞAKİYYE” EVRAD-I KEBİR YAYIMLANMIŞTIR.

Bismillahirrahmanirrahim

Bu Evrad-ı Şerife Cenab-ı Pir’imiz, Kutbu’l-Aktabi’l-Arifin, Pir’i Azim, Hasan Hüsameddin El Uşşaki Hazretleri tarafından baştan sona ilhamat-ı Rabbani ile yazılmış çok kıymetli bir hizb-i Azim’dir.
Bu ” Evrad-ı Şerif’in ” pek çok keramet ve güzellikleri barındırdığı şüphesiz bir gerçektir.
İbrahim İpek Efendi Hazretleri, bu evrad-ı okuduğu her günün gecesinde alem-i mana’da Kabe’de Hacerü’l Esved’e yüzünü sürdüğünü Fatih Nurullah Efendi Hazretlerine beyan etmiştir…

Aşağıdaki İletişim panelinden bize ulaşarak “EVRAD-I KEBİR” Satın alabilirsiniz

Kaç Yıldız Verirsin?:

Bir Cevap Yazın