DERSAADET TASAVVUF YOLU DERNEKLERİ FEDERASYONU

dersaadet logo
Tasavvuf, İslam kültür ve medeniyetini oluşturan temel öğelerin en önemlileri arasındadır. Necip milletimizin İslam diniyle tanışmasından son asra kadar tasavvufi unsurlar ve onun şekillendirdiği hayat tarzı adeta bir yaşam üslubuna dönüşmüştür. Bu sayede milletimizin ortaya koyduğu medeniyet, edebiyatından musikisine, esnaf teşkilatından mimarisine kadar bu bakış açısına göre şekillenmiştir. Özetle belirtecek olursak, Türk-İslam medeniyeti, tasavvufi renk tonları belirginlik arz eden bir İslam anlayışına göre şekillenmiş bir medeniyettir.

  • Vizyonumuz
  • Misyonumuz
Tasavvuf, İslam kültür ve medeniyetini oluşturan temel öğelerin en önemlileri arasındadır. Necip milletimizin İslam diniyle tanışmasından son asra kadar tasavvufi unsurlar ve onun şekillendirdiği hayat tarzı adeta bir yaşam üslubuna dönüşmüştür. Bu sayede milletimizin ortaya koyduğu medeniyet, edebiyatından musikisine, esnaf teşkilatından mimarisine kadar bu bakış açısına göre şekillenmiştir. Özetle belirtecek olursak, Türk-İslam medeniyeti, tasavvufi renk tonları belirginlik arz eden bir İslam anlayışına göre şekillenmiş bir medeniyettir.

Bilindiği üzere son yüzyılda pozitivist ve maddeci yaşam biçimi bütün toplumlar üzerinde hakim olmuştur. Bu yaklaşım farklı kültür ve medeniyetlerin geleneklerini sürdürmelerine engel teşkil etmiş ve onların geleneklerine dair unsurları tevarüs etme yerine kültürel anlamda kendi geleneklerine karşı yabancılaşmalarına sebep olmuştur.

İşte bu sırt çevirme döneminde yukarıda bahsetmiş olduğumuz İslam medeniyetinin önemli unsurlarından olan tasavvufi anlayış ve bu anlayış çevresinde oluşmuş müesseseler de büyük darbe almış, hatta yok olma sınırına gelmiştir. Bugün ise tasavvufi hayat tekrar güncellik kazana eğiliminde olup günümüzün yaşam biçimine göre şekillenerek insanların ilgileri çekmektedir. DERSAADET TASAVVUF YOLU DERNEKLERİ FEDERASYONU bu amaç doğrultusunda oluşmuş bu sahada hizmete soyunmuş bir sivil toplum örgütüdür.

Tasavvuf kültürünü ve bu kültür havzası içerisinden yetişmiş olan Mevlana, İbn-i Arabi, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki gibi sufi şahsiyetlerin anılması, anlaşılması,eserlerinin tespiti ile ortaya koydukları İslami-Tasavvufi yaşamın izlerini sürerek bugüne uyarlamak temel gayemizdir.

Günümüz insanına tasavvufu ve onun ürettiği kültürel öğeleri tanıtmak amacıyla toplantılar, paneller, konferans ve sempozyumlar düzenlemek; tasavvuf musikisi konserleri, devran, sema gibi tasavvufi ritüelleri uygulamak; tasavvufi anlayışın bu kültüre ait pratiklerini ve mekanlarını çağın her türlü imkanlarından da faydalanmak suretiyle tanınması ve tanıtılmasını sağlamaktır.

İstanbul-Kasımpaşa'da Bulunan Federasyon Binamız

İstanbul-Kasımpaşa’da Bulunan Federasyon Binamız

Kaç Yıldız Verirsin?:

Bir Cevap Yazın

Konu Etiket Arşivi