Böyle göründü görenlere 

Hakkı göreyim dersen ağyarı görme
Zikreyle hüdayı fasıla verme
Şeyhin veçhinden gözünü ırma
Böyle göründü görenlere

Hak yolcusu böyle gafil olur mu
Gece yatıp gündüz sefil durur mu
Kalbi karalar hakkı görür mü
İnanmaz münkirler dost görenlere

Matlub rüzgarı her an esiyor
Tenler canından ümit kesiyor
Aşıklar bize gelsinler diyor
Feth ettik bab-ı biz dervişlere

Erenler ervahı geldi gidiyor
Bazı ruhlar aldı gidiyor
Uşşakiler cemâli gördü gidiyor
Gösterdi cemâli görenlere

Bizi sevenler gelsinler diyor
Sıdk ile tevhidi vursunlar diyor
Uşşakiler cemâli görsünler diyor
Gösterdi cemâli görenlere

Canan iline canlar uçuyor
Cananı görenler candan geçiyor
Uşşakiler cemâle cemde uçuyor
Gösterdi cemâli cemde onlara

Pirim dedi ben böyle gördüm
Zikirde gönlümü hüdaya verdim
Ararken hüdayı gönlümde buldum
Mücahid böyle göründü görenlere

Kaç Yıldız Verirsin?:

Bir Cevap Yazın

Konu Etiket Arşivi