Bismillah ile divan yazdım okusun ihvanena

Bismillah ile divan yazdım okusun ihvanena
Bir vesiyle kılmak içun rahmeti cananena
Kıl şefaat günahkar asi ümmetin senin
Şefaat madeni sensin ey gani sultanena

Beklerim kapunda senin canena cananena
Sen kerem sahibi daim lütfeden kullarına
Kılma mehcur dergahından lütfu ihsan ide gör
Lutfedup ben kuluna bakmagıl isyanena

Destigir ol şaşırmışam ben yolumu Rabbena
Eriştir imdadıma pirena ve piranena
Noksanım çoktur amma tarıyka erkan içun
Mürşüdü kamilim benim Neceati sultanena

Nefsi emmare çevirdi yolumu salmaz sana
Sen kerem kanisin yarab affena gufranena
Bi şikarem padişahım eylesen azat ne olur
Bu Hüsnü kapunda senin kulena kurbanena

Kaç Yıldız Verirsin?:

Bir Cevap Yazın

Konu Etiket Arşivi