Ayetlerle Zikir


“Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki yanlarında Allah zikredilince kalpleri ürperir, kendilerine O’nun âyetleri okununca bu, onların imanlarını artırır ve yalnız Rab’lerine güvenip dayanırlar..” (Enfâl:2)

“Onlar ki ayakta dururken, otururken ve yanları üzere yatarken Allah’ı zikrederler [ve] göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler: “Ey Rabbimiz! Sen bunları[n hiç birini] anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Sen yücelikte sınırsızsın! Bizi ateşin azabından koru!” (Âl-i İmrân:191)

“Onlar ki, inanmışlar ve “zikrullah” ile kalpleri huzur ve doyum bulmuştur; Dikkat edin, kalpler gerçekten de ancak “zikrullah” ile huzura erişir” (Ra’d:28)
“Ey iman edenler, Allah’ı çok çok zikrediniz ve O’nu sabah akşam tesbih ediniz.” (Ahzab:41-42)

“ Hem Rabbinin ismini zikret, hem de her şeyden kesilerek O’na ihlâs ile ibadet et.” (Müzemmil:8)

“Sabah akşam Rabbını zikret. Gecenin bir kısmında da O’na secde et. Birde geceleyin uzun bir müddet 0’nu tesbih et.” (İnsan:25,26)

“Allah’ı çokça zikredin ki, kurtuluşa eresiniz.” (Enfal:45)

“ Unuttuğun zaman Rabbini zikret ve şöyle de: Umulur ki Rabbim beni, doğruya daha yakın olana eriştirir.” (Kehf:24)

“Benim zikrimden yüz çeviren bilsin ki, onun dar bir geçimi olur ve kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz.” (Taha:124)

“Onları ne ticaret, ne de alış veriş Allah’ı zikretmekten, namaz kılmaktan, zekât vermekten alıkoyar. Onlar, gönüllerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar.” ( Nur:37)

“ Namaz kıl; muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve fenalıktan alıkoyar. Allah’ı zikretmek en büyüktür.” (Ankebut:45)

“ Allah’ı zikreden erkek ve kadınlar, işte Allah bunların hepsine mağfiret ve büyük ecir hazırlamıştır. “Ey Rasulüm! Bil ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Kendinin, inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile.” (Muhammed: 19)

“ Rahman olan Allah’ı zikretmeyi görmezlikten gelene yanından ayrılmayacak bir şeytanı arkadaş olarak veririz.” (Zuhruf:36)

“Artık siz beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim. Siz bana şükredin ki, ben de size olan nimetimi artırayım. Sakın nankörlük etmeyin.” (Bakara:152)

“Ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzere yatarken Allah’ı zikredin.” (Nisa:103)

“En güzel isimler Allah’ındır. O’na o isimlerle dua edin. O’nun isimler konusunda eğriliğe sapanları bırakın.” (Araf:180)

“ Rabbini gönlünden, korkarak gizli ve aşikar, sabah akşam zikret; sakın gafillerden olma.” (Araf:205)

“ Azim olan Rabbinin adını tesbih et.” (Vakıa:74)

“ Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı zikretmekten alıkoymasın. Böyle olanlar hüsrana uğrayanlardır.” (Munafikun:9)

“Kim Rabbini zikretmekten yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe artan bu azaba uğratır.” (Cin:17)

“İster Allah deyiniz, isterse Rahman; hangisini çağırırsanız çağırın; güzel isimlerin hepsi onundur”. (İsra-110)

“Bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah’ı zikredin”. (Bakara-239)

“Münafıklar (iki yüzlüler), Allah’ı (güya) aldatmağa çalışırlar. Oysa O, onları aldatır. Namaza kalktıkları zaman da üşene üşene kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Allah’ı pek az zikrederler”. (Nisa-142)

“Nefsini, sabah akşam, rızasını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber tut. Gözlerin dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan başka yana sapmasın. Kalbini bizi anmaktan (zikretmekten) alıkoyduğumuz, keyfine uyan ve hep aşırılık olan kişiye itaat etme”. (Kehf-28)

“Allah, tek olarak anıldığı zikredildiği zaman, Âhirete inanmayanların kalpleri ürker. Ama O’ndan başka (ilâh)ları anıldığı zaman hemen sevinirler”. (Zümer-45)

“Ve onlar bir kötülük yaptıkları, ya da nefislerine zulmettikleri zaman, Allah’ı hatılayarak- (zikrederek) hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler…”. (Âl-i İmran-135)

“Rabbinin yanında olanlar, büyüklük taslayıp O’na ibadet etmekten (kulluktan) geri kalmazlar, (daima) O’nu tesbih ederler. Ve O’na secde ederler”. (A’raf-206)

“… Allah’ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar; (işte) Allah bunlar için bağış ve büyük mükafat hazırlamıştır”. (Ahzab-35)

“Yüz çevir şu adamdan ki bizim zikrimizden yüz çevirdi ve dünya hayatından başka bir şey istemedi”. (Necm-29)

“Beni zikretmekte-anmakta gevşeklik etmeyin”. (Tâhâ-42)

“(Bu kandil) Allah’ın yüceltilmesine ve içlerinde adının zikredilmesine-anılmasına izin verdiği evlerdedir. Onların içinde sabah akşam O’nu tesbih ederler:”. (Nur-36)

“Ve topluca Allah’ın ipine yapışın ve ayrılmayın; Allah’ın size olan nimetini hatırlayın-zikredin: Hani siz birbirinize düşman idiniz; (Allah) kalplerinizi uzlaştırdı. O’nun nimetiyle kardeşler haline geldiniz. Siz ateşten bir çukurun kenarında bulunuyordunuz. (Allah) sizi ondan kurtardı…”. (Âl-i İmran-103)

“O gün cehennemi kafirlere açıkça göstermişizdir. Onlar ki beni zikretmeye karşı gözleri perde içinde idi. Ve dinlemeye tahammül edemezlerdi”. (Kehf-100-101)

De ki; “Gece gündüz, sizi Rahman’dan kim koruyacak?” “Hayır! Onlar, Rablerinin zikrinden yüz çeviriyorlar”. (Enbiya-42)

“Şeytan, içki ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı zikretmekten ve Namaz kılmaktan alıkoymak ister (istiyor)”. (Maide-91)

“Allah’ın mescidlerinde, Allah’ın adının zikredilmesine engel olan ve onların harâb olmasına çalışından daha zalim kim vardır?
(Bakara-114)

“Rabbini çok zikret ve sabah akşam (O’nu) tesbih et!”
(Âl-i İmran-41)

“Allah size nasıl hidayet ettiyse, Allah’ı öyle zikrediniz”. (Bakara-198)

“Sümme telinu cülûduhum ve kulûbuhum ilâ zikrillah- Sonra ciltleri yumuşar ve kalpleri Allah’ın zikrine dalar… Allah’ın zikri üzerine olurlar…”. (Zümer-23)

“Bir kimsenin sinesini Allah açarsa, O Rabbi tarafından verilen bir Nur üzerine yürür. Kalpleri Allah’ı zikretmeye katılaşan kimselere yazıklar olsun”. (Zümer-22)

“Sen ancak zikre uyan ve görmeden Rahman’a büyük saygı gösteren kimseleri uyarabilirsin…”(Yâ Sin-11)

“ Muhakkak ki arınmış olan ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan saadete erişecektir.” (Ala:14-15)

“Gerçekten Allah’ı, Ahiret gününü arzulayanlar ve Allah’ı çok zikredenler için,size Allah’ın Resulünde(takip edeceğiniz) pek güzel örnek vardır.” (Ahzab:21)

“İman edenlere vakti gelmedi mi ki, kalpleri Allah’ın zikriyle titremesin.” (Hadid:16)

“Zikrim için namaza kalk”. (Tâhâ-14)

“Şeytan onları hükmü altına almış ve Allah’ın zikrini unutturmuştur. İşte bunlar, şeytanın taraftarıdırlar.” (Mücadele:19)

“Namazı kıldıktan sonra, yeryüzüne dağılında Allah’ın fazlından rızık arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cuma:10)

“Sabah akşam beni tesbih et!”. (Tâhâ-130)

“0 halde siz, beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin de nankörlük yapmayın.” (Bakara:152)

“Ey Resulüm, itaatkar ve mütavazi olanları Cennetle müjdele. Bunlar o kimselerdir ki, Allah’ın ismi zikredilince kalpleri titrer.” (Hac:34,35)

“ Sayılı günlerde (Teşrik günlerinde) Allah’ı zikret.” (Bakara:203)

Kaç Yıldız Verirsin?:

Bir Cevap Yazın

Konu Etiket Arşivi