Anasayfa > Yazar Arşivi: Nurani Yayın (sayfa 9)

Yazar Arşivi: Nurani Yayın

MEVLAM NURUNU VERDİ

Mevlam nurunu verdi – Muhammed Mustafa’nın Aşkı gönlüme doldu – Muhammed Mustafa’nın Dostun eline varsam – bende muradım alsam Nurdan ravzasın görsem – Muhammed Mustafa’nın Yari gönlümde buldum – yana yana kül oldum Aşkından deli oldum – Muhammed Mustafa’nın Şu dünyayı terk etsem – daim ismin zikretsem Kabrin ziyaret etsem – Muhammed Mustafa’nın Gönderdi Âli Yezdan – seni bizlere sultan ... Devamını Oku »

YALVARIRIM MEVLAM SANA

Meninden halk ettin beni Verdin bana canı teni Sensin halk eyleyen beni Yalvarırım Mevlam sana Bir nutfedir aslım benim Cürmü hatadır ef’alim Af eyle gani sultanım Yalvarırım Mevlam sana Halim vera, korku hata Nefsin işi şer mutlaka Yarar işim yoktur Hakk’a Yalvarırım Mevlam sana Günahkarım yüzüm kara Garibim kaldım biçare Layık değilsemde yare Yalvarırım mevlam sana İşledimse oldum pişman Umudum ... Devamını Oku »

YOK KALBİMİN GÜMANI

Bilirim halik seni – halk etti bu cihanı Yok kalbinin gümanı – lailahe illallah Lütfü çok ihsanı bol – kurban olsun sana kul Canı dilden aşık ol – lailahe illallah Can senin cenan senin – kul senin kurban senin Yoluna bucan senin – lailahe illallah Cümle alem bilseler – zikri hakkı kılsalar Gece gündüz deseler – lailahe illallah Bir günahkar ... Devamını Oku »

BİZDEN IRAK KAÇMA NADAN

Bizden ırak kaçma nadan Gel gör bizim irfanımız Hor görmeyin dervişleri Çok yüce dürür şanımız Gecelerde uykumuz yok İsmini zikrederiz çok Gönülde gümanımız yok Ref eyledik inkarımız Dilden tevhidin söyledik Gönülden tasdik eyledik Daima zikir eyledik Tevhidi Hak ezkarımız Kimse noksanını bilmez Mevlam kusurlara kalmaz Asla günahsız kul olmaz Pek çok dürür isyanımız İlmel yakin bildin ise Hakkal yakin görmek ... Devamını Oku »

SANA VARIR YOLUM BENİM

Yüzüm kara sana geldim Sen bilirsin halim benim Senden özge yoktur mevlam Sana varır yolum benim Dergahında yüzüm kara Garibem kaldım bi çare Çağırırım aşikare Sana malüm halim benim Senden başka yoktur çare Benim gibi günahkara Resulümüz Peygamber’e Bildir Yarab halim benim Senin emrini tutmadım Birliğini unutmadım Rahi Hakk’a düz gitmedim Ya nice olur halim benim Rahi Hakk’ı bulamadım Nefsi ... Devamını Oku »

DEMEDİM Mİ ZALIM NEFSİM

İşledin bunca günahı Demedim mi zalım nefsim Şeytan ile bir oldun Demedim mi zalım nefsim Şeytan ile bir oldun Beni eğri yola saldın Sonunda sözüme geldin Demedim mi zalım nefsim Sana derim zalım nefsim Niçin oldun bana hasim İşitmedin benim nushum Demedim mi zalım nefsim Sabahlara deyin yattın Günah deryasına battın Düşün halin bir kez nettin Demedim mi zalım nefsim ... Devamını Oku »

Ey rahmeti bol padişah

Ey rahmeti bol padişah Bizi zevil irfandan et Nefse bizi zebun etme Ol zümreyi merdandan et Ol habibin hürmetine Ehli aşka düşenden et Zuhhadi cahilden etme Uşaki meczubandan et Cennet cehennem bildirme Aşığından yüz döndürme Kapından boşça gönderme İrfanınla dolandan et Doldur gönlüm irfanınla İçir aşkın şarabınla Doldur gönlümü nurunla Nurunla mestanından et Ey Hüsnüya ol gıl kaim Hakk’a kulluk ... Devamını Oku »

Her ne cefa eyledinse, Geldi vefa bilmiş ol

Her ne cefa eyledinse Geldi vefa bilmiş ol Ruha rahattır kamın Cana sefa bilmiş ol Yanına kalmaz ne kılsan Bu kemter kullarına Şanına layık değildir Cevri cefa bilmiş ol Gerçi sergerdar edüp Saldın belalar üstüme Yaz çevirmezler kadimi Aşık olanlar bilmiş ol Ne kadar cevreylesende Kapunu terk edemem Can feda kıldım yoluna Aşinanem bilmiş ol Zülfünün badı sebası Abad eder ... Devamını Oku »

CANA KURBANIM YETİŞ

Ah yaktı canım narı hasret – kani sultanım yetiş Gece gündüz ahi firkat – kani irfanım yetiş Arz ederim gül cemalin – leyli nehar ağlarım Yakma vucudumu nare – cana kurbanım yetiş Bir nazar kılsam Cemale – bir zarar gelmez sana Cümle mümin kullar içinde – hem zayıf biçarene Her seher vakti teveccüh eylerim – dostan yana Dembedem artar fiğanım ... Devamını Oku »

ALEMİN YANDIĞI YARİMİ GÖRDÜM

Ey gönül serseri gezme cihanda Aşkına yandığım birini gördüm Yalnız ben değil de bu aşka yanan Alemin yandığı yarimi gördüm Levlake levlak buyurdu şanına anın Ümmeti olalım şahı sultanın İhsanıdır bize bari hüdanın Ol yeşil kandilde nurunu gördüm Canım kurban olsun Hakk’ın dostuna Kadem bastı arşı rahman üstüne Hak tecelli kıldı kabe kavseyne Ev ednada olan sırrını gördüm Koyun güder ... Devamını Oku »

BANA PİRİMDEN MİRAS

İzhar etmek nalanımı Bana pirimden miras Canımı feda kılmak Bana pirimden miras Her kimki kurban olur Mevlasının yolunda Mansur gibi berdar olmak Bana pirimden miras Terk etmişim şu dünyayı Ve hemde ukbayı Ferhat gibi cana kıymak Bana pirimden miras Ne münkirdir inkar eden Vuslatı yari hemen Vuslatı yar eylemek Bana pirimden miras Ne bilir kadrini sofin Yar ile yar olmanın ... Devamını Oku »

MİRASCILAR GELİP BÖLECEK BİR GÜN

Gafil insan gafil gafil gezerken Elbet ecel gelip ölecek birgün Haram helal kazandığın malların Mirasçılar gelip bölecek birgün Hakk’ın has kuludur doğru gidenler Mevlanın ismini tevhid edenler Bal ile beslediğin bedenler Kara topraklara girecek birgün Azrail cana pençe vurunca Emri ilahi yerin bulunca Bedenini ağ kefene sarınca Oğlun kızın yetim kalacak birgün Ey Hüsnü sanada ecel gelince Emri ilahi yerin ... Devamını Oku »

Bismillah ile divan yazdım okusun ihvanena

Bismillah ile divan yazdım okusun ihvanena Bir vesiyle kılmak içun rahmeti cananena Kıl şefaat günahkar asi ümmetin senin Şefaat madeni sensin ey gani sultanena Beklerim kapunda senin canena cananena Sen kerem sahibi daim lütfeden kullarına Kılma mehcur dergahından lütfu ihsan ide gör Lutfedup ben kuluna bakmagıl isyanena Destigir ol şaşırmışam ben yolumu Rabbena Eriştir imdadıma pirena ve piranena Noksanım çoktur ... Devamını Oku »

CÜMLENİN MURADINI VEREN MEVLAMDIR

Bismillah diyelim alalım destur Cümle ibadetler mevlaya hastır İlahi lütfunla bize de göster Cümlenin muradını veren mevlamdır İstiğfar edelim cümle günaha Niyaz eyleyelim ol padişaha Tevhid kılalım ol ulu şaha Sırrı tevhidi veren mevlamdır İsmi celal cümle dertlere derman Böyle emreylemiş ol gani rahman Hu ismi azamdır eylemiş ihsan Esmanın sırrını veren mevlamdır Hak esması hak üzere kuruldu Cümle sırlar ... Devamını Oku »

SENDEN GAYRİ DİLDE DİLDAR İSTEMEM

Senin aşkın yeter benim derdime Ben Ferhat değilim Şirin istemem Senin ismin yeter dilde virdime Verselerde dünya malı istemem Keremdir aşkına yandığım yeter Vuslat merheminle sen beni kurtar Emmareye kılıç tevhidin yeter Verselerde Zülfükarı istemem Ta ezelden böyle imiş kaderim Günbe gün artıyor kamım kederim Rızan ile göster bize didarın Ben rızasız cemalini istemem Ey Hüsnügülzarı fehmeyle kendin Türlü esmalardan ... Devamını Oku »

SONUNDA MERHEMİNİ ÇALMADIMI HAK

Ne yaman gam çektin divane gönül Cümlenin rızkını vermedimi hak Eyyübe dert verip derman ararken Sonunda merhemin çalmadımı hak Sabır ile narını nur etti halil Sabretmeyen kullar oldular zelil İsmail’i kurban diledi celil Sonunda koç kurban salmadı mı hak Görmedin mi Hakk’ın Musa kelimin Ona aduv kıldı Firavun zalimi Berat etti mevlam nice kulunu Firavnu denize salmadı mı hak Yarattı ... Devamını Oku »

HAKK’A GİDEN BİR YOL BULSANA GÖNÜL

Bu gafilliğinen nice olur halin Derdine bir çare bulsana gönül Geçer bu fırsatlar kalmaz elinde Hakk’a giden bir yol bulsana gönül Geçer bu mevsimler solar bu güller Haki yeksan olur bozulur tenler Çekilir vücuttan bu nazik canlar Aht ile ikrarın versene gönül Anınla tevessül olunur Hakk’a Asla şüphem yoktur Haktır mutlaka Çıkma tarikattan göz baka baka Tarikate teslim olsana gönül ... Devamını Oku »

AĞLAYARAK DİLDE DESTAN OLDULAR

Şu yalan dünyada meftun olanlar İçmeden dünyada mestan oldular Aşkına yananlar asla gülmedi Ağlayarak dilde destan oldular Muhibbi sadığımız gelmez yanıma Eyvah yanılmışam kıydım canıma Layık mıdır dost senin şanına Seni seven aşıklar zarda kaldılar Mecnuna leylanın aşkını verdin Bir dibi bulunmaz ummana saldın Cennet’te ademe taneyi verdin Sürdün dergahından yerde kaldılar Hüsnü gülzarının aklını aldın Bir dibi bulunmaz ummana ... Devamını Oku »

DOST YOLUNA ÖLMEK KÂRIMIZ BİZİM

Leyli nehar yar yoluna ağlamak Kam kim olup karaları bağlamak Dostun cemaliyle gönül eğlemek Dost yoluna ölmek karımız bizim Beni mecnun eden yarin hayali Görünmez gözüme dünyanın malı Hem bizim arzumuz yarin cemali Gördükçe artıyor zarımız bizim Doldur kadehi piyale bari Aşkın şarabından gönder ey saki Nuş edip aşkından olak uşşaki Yar yoluna kurban canımız bizim Mümin olan ikrarında duruyor ... Devamını Oku »

EY GÖNÜL YANILIP EYLEME İSYAN

Ey gönül yanılıp eyleme isyan Akibet cezası nar demedim mi Halk içinde cehenneme giderken Oda müminlere ar demedim mi Asla düşünmedin sui hallerin Görmüyor gözlerin doğru yolların Haram helal kazandığın malların Hesabın vermesi zor demedim mi Hakk’ı tastik ile mümin olamam Pünhan olup tenhalarda kalamam Hiç kimseden derde derman bulamam Şefaat kanine var demedim mi Bir şeyim yok deyip bahane ... Devamını Oku »

GÖRSÜN MUHAMMED’İM DEMİŞ

Hak Gönderdi Cebrail’i Gelsin Muhammed’im demiş Arşta olan hikmetlerim Görsün Muhammed’im demiş Davet eyledi Hüdası Arşı rahmandadır sesi Cümle Peygamberlerin hsı Olsun Muhammed’im demiş Cennet’te cevahir taşı Akar gözlerimin yaşı Cümle Peygamberler başı Olsun Muhammed’im demiş Cennet yarattı şanına Hem evlâdı ayaline Ümmetini alsın yanına Gelsin Muhammed’im demiş Şükür Mevlam verdi nimet Farz oldu emriyle sünnet Sefil Hüsnü sana ümmet ... Devamını Oku »

HALEP

Yazdım bir kenara yazdım ben seni Ey halep kurtulacak günün gelecek Dökülen kanlar üzmesin seni Seni üzenler bir gün hesap verecek Deme yokmu bana bir el uzatan Daha fazla feryad edip üzme sen beni Gün gelir ap ansız gelir kurtaran Daha güzel günler bekliyor seni Nusayri Şia köpekleri bağrını delmiş Hesabı görülecek tüm köpeklerin Rus ayısı senin kanına girmiş Deccal ... Devamını Oku »

BESMELEYİ ŞERİFE

Euzu ’yu önce söyle, Çek besmeleyi şerifi Sığın şeytan’dan Rahmana Sıkı bağla o şeriri. Başla daim besmeleyle Karışmasın işe hile Hak’tan gafil olsan bile Çek besmeleyi şerifi. Rahmanla Rahimi cemet Halık’ından iste medet Hak’tan olur hep inayet Söyler isen besmele’yi Allah zattır Rahman sıfat Rahim ile bul sende şefkat İsmi Azamdır bu fakat Aşkla söyle besmele’yi Alemlere rahmet Habib Kalplere ... Devamını Oku »

İBRAHİM İPEK

Çok  geç olmadan tanıdım anı İnsanı kamil değil mi  İpek Peşinden giden kurtarır imanı Miratı Muhammed’in nurudur İpek Fethetmiş ol  babı olmuş bil Ali Şehri Muhammed’in en latif gülü Kolunu sorarsan Uşşaki kolu Muhammed’i  kervanının başıdır İpek Gizlemiş kendini sanki bir derviş Kamilim diyenler halin bilmemiş Zamanın sahibi kutlu bir ermiş Muhammed şehrinin gülüdür İpek Hüsnü Gülzari’nin açtırdığı gül Cem’ül ... Devamını Oku »