Anasayfa > Yazar Arşivi: Nurani Yayın (sayfa 4)

Yazar Arşivi: Nurani Yayın

SUNGURLU

Sungurlu ne menem yer Anladım ki birader Her karışı sanki nurdur Nazar eylemiş büyükler Uşşaki sancağı çekmiş Cehri zikre kucak açmış Pir himmetine ulaşmış Medine gibi bir yer Müdü’de Hüsnü gülzarı Tirkeş’de de Ali Fehmi Etrafında dervişleri Daim hakkı zikrederler Hanım dervişleri erdir Erleri sultana yardır Zikirleri dilde kârdır Sungurludaki dervişler Meşayihten himmet bekler İkramı da çok severler Yolumuz düşmese ... Devamını Oku »

UŞŞAKİ DERVİŞLERİ

Buharalı pirleri var İşleri daim ahu zar Eylemişler gönle nazar Uşşakinin dervişleri Zakirleri hep uyanık Kalpleri ipeğe yanık Hakikate olmuş tanık Uşşakinin dervişleri Peygamber aşkıyla kaynar Allah deyince de ağlar Yarasın od ile dağlar Uşşakinin dervişleri Makamları kabı kavseyn Meşrebleri Hasan Hüseyn Maksatları olmuş Dareyn Uşşakinin dervişleri On iki esma dilinde Elleri Nuri elinde Gönülleri dost ilinde Uşşakinin dervişleri Devamını Oku »

HİLYE-İ ŞERİF

Yusufeli oldu unun vatanı Amasya’da doldu kırbası kabı İstanbul’da durdu giden kervanı Adı Şerif ehli beyt’tir bil anı Çilelerle geçen bir ömür soldu Celalinden Cemaline yol buldu Kırbaları sika sık hep nurla doldu Adı Şerif kendi herif bil anı Buhara’dan aldı nispeti Feridun babanın himmeti birden Yetişip selamını götürdü elden Adı Şerif Samini’dir bil anı İcazeti aldı Bedri imamdan Nura ... Devamını Oku »

İCAZET

Görev aldım ben nefsimden İcazetim tam yerinden Kurdum tezgâh gün be gün ben Dostlar açıldı dergâhım Buldum meydanı ben bomboş Gelsin canlar tezgâhım hoş Koş ey âdem gel sende koş Herkese yeter bu balım Canlar gelince dergâha Açtık sohbeti kabala Giremedik bir kıbala Ne yapalım a dostlarım Değil miyiz ya ehli hal Atsakta bol, bol martaval Dinleyen bulunur her hal ... Devamını Oku »

HOCAM

Kibirlimi, bir adam ondan uzak dur ağam Hali geçerse sana halin harapdır balam. Nefsine aşıkdır o mesleği gıybetle gov Ona çırak olursan ona benzersin hocam Beğenmez kutbu bile tezgâhı mekir hile Cehalet şiarıdır cesurca atlar göle Zanneder ki yüzüyor bahri Muhammedide Şeytanın şer gölünde yüzüyor ahvali ham Pirler ne yapsın buna dervişken hal doğruca Şeyh olunca sapıtmış şeytana olmuş hoca ... Devamını Oku »

BİAT

Şeytan etmedi ki Âdeme secde Gurur kibir haset olunca serde Sahibini düşürür nefs ile derde Hak ile aramızda budur bil perde Yarattı Âdemi salsal topraktan Eşrefi mahlûk olarak çıkardı nurdan Nefh eyledi bir cüz kendi ruhundan Hak ile aramızda budur bil mebde Küntü kenzin mahfiyen dedi halıkım Bilinmek istedim budur muradım Âdemi halk eyledim onda kemalim Yaradılış gayemiz budur bil ... Devamını Oku »

EFENDİM

Efendim, Efendim diyorlar amma Kimse diyemiyor candan efendim Efendi sahibine kul olmuş amma Kimse kul olmuyor hakka efendim Cümle alem düşmüş benlik bahrine Sana arzuhalim budur efendim Düşman olmuş dervişler yarenine Kimse yar olmuyor hakka efendim Herkesin nefsi olmuş efendi Emrediyor ona sanki menendi Birde diyor bu zat bizim efendi Kimse anlamıyor yolu efendim Nasihat kar etmiyor azgın nefisler İlim ... Devamını Oku »

GANİ MEVLA

Vasf eyleyemem ki nimetlerini Bir gani Mevlanın kemter kuluyum Aciz günahkârım cürmüm çok ama Gaffarı zunübden çok umutluyum Yarar işim yoktur gani hüdaya İkram atâsı bol yüce mevlaya Ermek istiyorum zatı Bâlaya Sikke ve turalı akçe puluyum. Katre idim daldım bahri ummana Gel dedi gani mevla edna kuluna Musa gibi erdim tecelli turuna. Dünyayı bir pula satmış deni kuluyum Ruhumun ... Devamını Oku »

YAR İLLERİ

Gezdimde dolaştım yar illerini Nakkaşın ördüğü dantellerini Seyrettim kudretin cilvelerini Anladım ki dünya içi boş huni, gelip geçenler nerdeler hani? Ta âdemden beri dolup boşalır Gafil olanlarla oynar hoş alır Çiğnemeden yutar posası kalır Ne sanırsın sen yar illerini, Gelip geçenler nerdeler hani? İbret ile bakar isen cihana Cümle halk olunanlar esmaya ayna Faili mutlaktır budur bil mana Nerde âdemin ... Devamını Oku »

GAYE

Yaradılış gayem seni birlemek Bu uğurda gerek canımı vermek Böylece nur cemalini seyretmek Varımdır başka gaye bilmem ki Bir nutfeden Halk eyleyen Hudamı Nasıl birlemeyim Hak’ka revamı Gece gündüz bulan zikri müdamı Görmez mi cemalini söyle bilmem ki Raybım yoktur daim Hak’kı birleyen Hakikat güllerin görüp derleyen Gece gündüz Hak rahında terleyen Bulmaz mı zatını acep bilmem ki Mürşidin tezgâhında ... Devamını Oku »

Cehri Zikir Hakkında

Cehri Zikir Hakkında.. Kadı Beydavi (r.a), ‘Eğer sözü gizleyecek olursan bil ki; O (Allah), gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir’ (Taha, 7) ayetini açıklarken şunları söylemiştir: ‘Eğer Allah’ın zikrini ve ona yaptığın duayı gizleyecek olursan iyi bil ki; Allah’ın senin açıktan söylemene ihtiyacı yoktur. Çünkü O, gizli olanı da gizlinin gizlisini de bilmektedir. Daha gizli denilen husus (ahfa) nefsin zamirinin ... Devamını Oku »