Anasayfa > Yazar Arşivi: Nurani Yayın (sayfa 3)

Yazar Arşivi: Nurani Yayın

71. Divan Şerhi 06.02.2020

İbrahim İpek Efendi (Ks) 71. Divanı Vuslat rüzgârı esse yemende Titretir rumda derviş olanı Ehli zikir derler deli divane Dermandır zikir derdi olana Dostun bağında nameler vurur Çırpına, çırpına kanadı durur Dostun şem’ini gülde mi görür Onun için düşer bülbül avına Bülbül gül için kafese düştü Zikri kesir ile ciğeri pişti Bülbülün zarından güllerde açtı Niçin meyil verdi fani cihana ... Devamını Oku »

70. Divan Şerhi 30.01.2020

İbrahim İpek Efendi (Ks) 70. Divanı Tıka basa sen nefsini doyurma Hakkın esrarını nâdana duyurma Gece gündüz Allah de nefsin kayırma Aman Allah huzurundan ayırma Zikri hakla çekil gayri halvete Selavatla kavuşursun devlete Kardeş etme Ya Râb bizi gaflete Aman Allah huzurundan ayırma Düşürüp şöhrete bizi berdar eyleme Düşürüp zillete bizi mundar eyleme Dostu dost kıl yâri ağyar eyleme Aman ... Devamını Oku »

69. Divan Şerhi 23.01.2020

İbrahim İpek Efendi (Ks) 69. Divanı Eyleme bizi zâtından iraz Ruhumuzu eyle Ya Rab serfiraz Karargâhımızı arş eyle Ya Rab Müşahede edek nurunu biraz Cehri zikr’i tartı gaflet dediler Ehli gaflet zehiri asel gibi yediler Ehli zikir beşerin gayesine erdiler Huzur mahısta bizde kalak biraz Bizde hak’tan ahzifeyiz alalım Ehvali mâniadan mahfuz olalım Sırrı insan sırrına bizde erelim Tecelliyatı şuhudiyeyi ... Devamını Oku »

YOL RESULULLAH’IN DEĞİL Mİ?

Tevhid nuru kalbe indi Bütün ağrı sızı dindi Meclise bil gelen kimdi Allah Resulu değil mi? Tevhid pazarı açıldı Can verip candan geçildi Uşşakiler hep seçildi Pirim Hüsami değil mi? Tevhidden gelen nurları Kırdı emmare surları Yolumuz uşşaki kulvarı Şeyhim Mücahit değil mi? Nakşibendî, hem Kadiri Rufaiyiz hem Mevlevi Hepsinin tevhid miğferi Cümle tarik bir değil mi? NURULLAH ayırma birin ... Devamını Oku »

MEDİNE

Aşkın düştü içime geliyorum Medine Bana da aç kucağı âşık oldum künhüne Hicret edip manada vuslat edip Resule Bu acizi kabul et boş çevirme Medine. Uhud dağı şahittir ol Hazreti Resul’e Tevhid etti üstünde cümle ashab birlikte Sallandı Uhud dağı cezbeye geldiğinde Sakin ol dedi Resul bunu duydu Medine. İçimde var bir istek vakit geldi ki dönme İstiyorum ama bu ... Devamını Oku »

SIDDIK NACİ

Muhammedî yolda sadakat eri Âşıklar içinde yüksektir kadri Uşşak’i meşrebi ve hem Kadir’i Bir zamanlar şeyhimdi Sıddık Naci Ahir zaman fitneleri arzı kavurmuş Edeb erkân denen ilmi savurmuş Dervişim diyenler yolu tozutmuş Buna ne yapsın ki Sıddık Naci Visali Bekir’den almış nispeti Mehmet Ruhi dede varmış kısmeti Seyit Kazım’dan giyip kispeti Başpehlivan olmuş Sıddık Naci Kabı geniş imiş bunla kalmamış ... Devamını Oku »

İSTEK

Geldiler sohbete erenler bize Dostun cemalini görenler size Sorarım haberin söylesenize Hak zahir olur mu şu fani göze? Cennette cemalin görmek hak imiş İki cihanı bir etmek hünermiş Beklemek ahiri doğru değilmiş Erenler doğruyu söylesenize Yol Resullullah’ın yoludur bilin Aşkla yakıp ateşi pasları silin Engeldir bu yolda takkeyle nalin Rabbimiz bildirdi Kuran’da bize Çıkardı nalini açtı başını Kastetti Rabbini göre ... Devamını Oku »

RU’YET

Akıl vezir kalp padişah Bu şahını ol sen salah Yalvar iste akşam sabah Açar bir gün nikâhını Terk et benliği aradan Kes bağını masivadan Sevsin seni ol yaradan Gelsin bulsun mekânını Verdi canını canından Üstün tuttu cümle Hulk’tan Emanete layık olan Gördü Onun cemalini Eyle iki cihanı bir Ölmeden ölmek hüner’dir Rabbi bilmek ne güzel’dir Nefsini bil bul sen anı ... Devamını Oku »

İSTİKAMET

Verdim hiç durmadan nefsin yemini Şeytana mı verdik bilmem gemini Elestüde verdiğimiz yemini Unuttuk mu yoksa a derviş emmi? Halim gaflet olmuş yok istikamet Sünneti terk etmek olmuş keramet Tutacak yerim yok halim rezalet Sende mi öylesin a derviş emmi? Terki amel olmuş şimdi düsturum Günah işlemekte gayet cesurum Böyle değil idi Pir’den desturum Duana muhtacım a derviş emmi Kurtuluş ... Devamını Oku »

İSYAN

İçimde hüzün var gelen derinden Rabbime sözüm ta ezelinden Umarım inşaallah dönmem sözümdem Ummakla olur mu? Değip ağlarım Günahlar çevirmiş dört bir yanımı Meyletsem emecek zahir kanımı Söndürme sen şu iman nurumu Diye yakararak yanar ağlarım Ağlamak çare midir? Desen ki bana Yap vazifeni de kul ol Rabbına Bakma sen ağyara çekil kabına Diye avunarak yaram dağlarım Gelecek dediler bir ... Devamını Oku »

HAYA

Derviş olmuş güya biri Nefsi içinde dip diri Hayâsızca çiğner yeri Böyle olmaz ey serseri Hayvanlar şaşar haline Belhum edal oldun yine Tevhid kılıcını al eline Dağılsın nefs askerleri Emmareye verdin eman Pirlerine ettin tuğyan Dervişliği yaptın harban Senmisin yoksa düsteri Adab erkân mafi sende Böyle olunmaz ki bende Bulundukça bu nefs tende Sana denilmez gel beri Hayâ oldu min ... Devamını Oku »

SORGULAMA

Boşuna bekleme sen Hak’tan ata Değiş halini ki bulasın safa Gayret et sakın ha aldanma put’a Yolunu şaşıran fasık değil mi? Ne için ibadet yaparsın Hak’ka? Dünya mı, ukba mı gayrı mı yoksa? Şaşarım bu haline emekler boşa Gayrıya kulluk eden fasık değil mi? Perçinle imanını olma münafık Yap amellerini Hak’ka muaffık İkilikten kurtul ki olma fasık Bu hal senin ... Devamını Oku »

TAŞLAMA

Sen ben deme gel gir sinem At benliği öl dem de dem Derviş isen hak yoluna Kes nefsini görek madem Kaide kaldın halin nice? Gaflettesin gündüz gece Gitmesin bu lafım güce Hiç durmadan gülen âdem Aldığın dersi çekmezsin Bu yolda adap bilmezsin Ehlullaha tan edersin Bir bildiğin var mı bilmem Kardeş lafı güce gitmez Yara bakılmadan geçmez Aynı sızı bende ... Devamını Oku »