Anasayfa > Yazar Arşivi: Nurani Yayın

Yazar Arşivi: Nurani Yayın

11. Divan Şerhi 06.08.2020

Hüsnü Gülzari Hz 11. Divanı Bunca isyan ile halim nola kim oldum garip Af eyle isyanımı gufranın eyle nasip Halimi arz eylemişem ben dü cihan sultanıma Arz-ı halim sunmuşam ol şefaat kanime Ben gibi derdimendin erişsin imdadına Akibet merhamet edip olsun derdime tabip Nola halim bu isyan ile gece gündüz ağlarım Ah eduben gözyaşım ile yüreğimi dağlarım Vesile etmişem onu ... Devamını Oku »

10. Divan Şerhi 30.07.2020

Hüsnü Gülzari Hz 10. Divan Şerhi Emroldu kullara ferman-ı Hüda Savm salat ile eyledi hitap Yarattı Habib’ini ol Gani Mevla Haktan ümmetini eyledi talep Ey gönül Hüda’ya eyle ibadet Bir vesile ile Mevlaya vuslat Farz kıldı boynuna hac ile zekat Sana emreyledi ol Gani Çalap Hakkın ibadetin etmeyen kula Mevlam verir ona bin türlü bela Yalvarıp Mevla’ya günahın dile Mevlam ... Devamını Oku »

9. Divan Şerhi 23.07 2020

Hüsnü Gülzari Hz 9. Divanı Balçıktan halk oldu Adem Andan zuhur etti alem Ceddimiz Hazreti Adem Ona da kalmadı dünya Mevladan aldılar haber Cümleye oldular rehber Yüz yirmi dört peygamber Onlara da kalmadı dünya Bu dünyada yoktur vefa Çektiler çok cevr ü cefa Hakkın Habibi Mustafa Ona da kalmadı dünya Gökyüzünde şimşek şakır Daim Hakk’ın ismin okur Sıddık olan Ebubekir ... Devamını Oku »

8. Divan Şerhi 16.07.2020

Hüsnü Gülzari Hz 8. Divan Şerhi Âh-ı feryâd ile yandım ciğerim oldu kebab, Görmedim vech-i dildârı divâne gönlüm harâb. Dilerim sen padişahım rahm idesin sîneme, Göster cemâlin şem’ini kalksa aradan hicâb. Gafet-i zulmetle doldu gönlümüz ey padişah, Zerrece kalmaz gider hep doğsa idi âfitab. Nice demdir âb-ı hasretle kalup iderim âh, Göster cemâlin şem’ini eyle bize feth-i bâb. Ciğer püryandır ... Devamını Oku »

7. Divan Şerhi 09.07.2020

Hüsnü Gülzari Hz. Divanı Ah ne kılam nazenîn ömrümü verdim hebâ, Etmedim asla ibadet işledim cürm-ü hata. Eyledim dünyayı ta’mîr ukbâyı kıldım harâb, Şaşırttı yolumu benim nefs ü şeytân-ı hevâ. Azığım yok, silahım yok yalnız kaldım medet, Ne olur işim benim bu gafetle acaba. “Lâ taknetû min rahmetî” kesmezem ümidimi, Ne ola halim adleder ise bana ol Bâr’i Hüdâ. Umarım ... Devamını Oku »

6. Divan Şerhi 02.07.2020

Hüsnü Gülzari Hz Divanı Çok rica kıldım Hüdâ’ya olmadı derde deva, İsm-i Gaffar’ın var iken olur mu böyle reva? Arz eyledim halimi mağfiret etsin deyu, Hakk’ın rahmeti ganîdir olur her derde deva. Başladım şimdi ben zâre mâil oldum ol dil-dâra, Yürekte onulmaz yara Hakk vere âna şifa, Hakk Teâlâ kıla rahmet günahkâr kullarına, Böyle bir rahmeti bol Hakk kuluna cûd ... Devamını Oku »

5. Divan Şerhi 25.06.2020

Hüsnü Gülzari Hz 5. Divan Şerhi Meniden halk ettin beni, Verdin bana canı teni, Sensin halk eyleyen beni, Yalvarıram Mevlâm sana. Bir nutfedir aslım benim, Cürm-ü hatadır ef’âlim, Afv eyle ganî sultanım, Yalvarıram Mevlâm sana. Aslım deni’ korkum hata, Benim işim şer mutlaka, Yarar işim yoktur Hakk’a, Yalvarıram Mevlâm sana Günahkârım yüzüm kara, Garibim kaldım bî-çâre, Layık değilsem de yâre, ... Devamını Oku »

4. Divan Şerhi 18.06.2020

Hüsnü Gülzari Hz 4. Divan Şerhi Elhamdülillâh Yâ Rabb halk ettin îmânenâ, Gönderdin imdâdımıza şahımız Sultânenâ. Kün emriyle vâr eyledi mahlûkâtı ol Hüdâ, Yâr eyledi kendisine can ile cânenâ. Bin bir kere şükür olsun kendini bildirdi Hakk, Gönderdi Habib’ine hem âyât-ı burhânenâ. Bir Tarîk-i Hakka girdim bir takım engel ile İrişsün imdadıma Uşşakî pirânenâ. Bu nefs-i emmare ile nice olur ... Devamını Oku »

Bugün seyri sülukumda Resul’u Mustafa geldi

      Bugün seyri sülukumda Resul’u Mustafa geldi Görüp Şükreyledim Hakk’a Bu Gönlüme Sefa Geldi Eyledim Cihan’ı seyran bize lütfeyle’di rahman Elinde ZÜLFIKAR heman Aliyyel Murteza geldi Kaza oldu ol Sultana Tevekkul oldu Rahmana Bütün Hükmetti Cihana Hüseynî Kerbela geldi Hakkın Rizasini bulan kazasına Razı olan Vilayet Tahtına Konan İmam Hasan Rıza geldi Mumini Bilmeklık lazım ENEL HAK çağırır ... Devamını Oku »

Hüsnü Gülzari Hz 4. Divan Şerhi Elhamdülillâh Yâ Rabb halk ettin îmânenâ, Gönderdin imdâdımıza şahımız Sultânenâ. Kün emriyle vâr eyledi mahlûkâtı ol Hüdâ, Yâr eyledi kendisine can ile cânenâ. Bin bir kere şükür olsun kendini bildirdi Hakk, Gönderdi Habib’ine hem âyât-ı burhânenâ. Bir Tarîk-i Hakka girdim bir takım engel ile İrişsün imdadıma Uşşakî pirânenâ. Bu nefs-i emmare ile nice olur ... Devamını Oku »

Lütf-i ihsan eyleyub arzu cemâlin kıl bana

Yakma beni nârına yâr aşığı bî-çareyim, Lütf-i ihsan eyleyub arz-ı cemâlin bana. Bir günahkâr âsî mücrim hem zaîfem Rabbenâ, Lütf-i ihsan eyleyub arz-ı cemâlin kıl bana. Görmek ister nûr-i cemâlin asla yok sabra karar, Her ne kadar lâyık olmasam da bu gönül umar. Sen kerem sahibi cânım bir kez arz etsen ne var, Lütf-i ihsan eyleyub arzu cemâlin kıl bana. ... Devamını Oku »

3. Divan Şerhi 11.06.2020

Hüsnü Gülzari Hz 3.Divan Şerhi Yakma beni nârına yâr aşığı bî-çareyim, Lütf-i ihsan eyleyub arz-ı cemâlin bana. Bir günahkâr âsî mücrim hem zaîfem Rabbenâ, Lütf-i ihsan eyleyub arz-ı cemâlin kıl bana. Görmek ister nûr-i cemâlin asla yok sabra karar, Her ne kadar lâyık olmasam da bu gönül umar. Sen kerem sahibi cânım bir kez arz etsen ne var, Lütf-i ihsan ... Devamını Oku »

2.Divan Şerhi 04.06.2020

Hüsnü Gülzari Hz 2.Divan Şerhi Bismillah diyelim alalım destur Cümle ibadetler mevlaya hastır İlahi lütfunla bize de göster Cümlenin muradını veren mevlamdır İstiğfar edelim cümle günaha Niyaz eyleyelim ol padişaha Tevhid kılalım ol ulu şaha Sırrı tevhidi veren mevlamdır İsmi celal cümle dertlere derman Böyle emreylemiş ol gani rahman Hu ismi azamdır eylemiş ihsan Esmanın sırrını veren mevlamdır Hak esması ... Devamını Oku »

1.Divan Şerhi 28.05.2020

Hüsnü Gülzari Hz 1.Divan Şerhi Bismillah ile divan yazdım okusun ihvanena Bir vesiyle kılmak içun rahmeti cananena Kıl şefaat günahkar asi ümmetin senin Şefaat madeni sensin ey gani sultanena Beklerim kapunda senin canena cananena Sen kerem sahibi daim lütfeden kullarına Kılma mehcur dergahından lütfu ihsan ide gör Lutfedup ben kuluna bakmagıl isyanena Destigir ol şaşırmışam ben yolumu Rabbena Eriştir imdadıma ... Devamını Oku »