Anasayfa > Yazar Arşivi: Nurani Yayın

Yazar Arşivi: Nurani Yayın

YOL RESULULLAH’IN DEĞİL Mİ?

Tevhid nuru kalbe indi Bütün ağrı sızı dindi Meclise bil gelen kimdi Allah Resulu değil mi? Tevhid pazarı açıldı Can verip candan geçildi Uşşakiler hep seçildi Pirim Hüsami değil mi? Tevhidden gelen nurları Kırdı emmare surları Yolumuz uşşaki kulvarı Şeyhim Mücahit değil mi? Nakşibendî, hem Kadiri Rufaiyiz hem Mevlevi Hepsinin tevhid miğferi Cümle tarik bir değil mi? NURULLAH ayırma birin ... Devamını Oku »

MEDİNE

Aşkın düştü içime geliyorum Medine Bana da aç kucağı âşık oldum künhüne Hicret edip manada vuslat edip Resule Bu acizi kabul et boş çevirme Medine. Uhud dağı şahittir ol Hazreti Resul’e Tevhid etti üstünde cümle ashab birlikte Sallandı Uhud dağı cezbeye geldiğinde Sakin ol dedi Resul bunu duydu Medine. İçimde var bir istek vakit geldi ki dönme İstiyorum ama bu ... Devamını Oku »

SIDDIK NACİ

Muhammedî yolda sadakat eri Âşıklar içinde yüksektir kadri Uşşak’i meşrebi ve hem Kadir’i Bir zamanlar şeyhimdi Sıddık Naci Ahir zaman fitneleri arzı kavurmuş Edeb erkân denen ilmi savurmuş Dervişim diyenler yolu tozutmuş Buna ne yapsın ki Sıddık Naci Visali Bekir’den almış nispeti Mehmet Ruhi dede varmış kısmeti Seyit Kazım’dan giyip kispeti Başpehlivan olmuş Sıddık Naci Kabı geniş imiş bunla kalmamış ... Devamını Oku »

İSTEK

Geldiler sohbete erenler bize Dostun cemalini görenler size Sorarım haberin söylesenize Hak zahir olur mu şu fani göze? Cennette cemalin görmek hak imiş İki cihanı bir etmek hünermiş Beklemek ahiri doğru değilmiş Erenler doğruyu söylesenize Yol Resullullah’ın yoludur bilin Aşkla yakıp ateşi pasları silin Engeldir bu yolda takkeyle nalin Rabbimiz bildirdi Kuran’da bize Çıkardı nalini açtı başını Kastetti Rabbini göre ... Devamını Oku »

RU’YET

Akıl vezir kalp padişah Bu şahını ol sen salah Yalvar iste akşam sabah Açar bir gün nikâhını Terk et benliği aradan Kes bağını masivadan Sevsin seni ol yaradan Gelsin bulsun mekânını Verdi canını canından Üstün tuttu cümle Hulk’tan Emanete layık olan Gördü Onun cemalini Eyle iki cihanı bir Ölmeden ölmek hüner’dir Rabbi bilmek ne güzel’dir Nefsini bil bul sen anı ... Devamını Oku »

İSTİKAMET

Verdim hiç durmadan nefsin yemini Şeytana mı verdik bilmem gemini Elestüde verdiğimiz yemini Unuttuk mu yoksa a derviş emmi? Halim gaflet olmuş yok istikamet Sünneti terk etmek olmuş keramet Tutacak yerim yok halim rezalet Sende mi öylesin a derviş emmi? Terki amel olmuş şimdi düsturum Günah işlemekte gayet cesurum Böyle değil idi Pir’den desturum Duana muhtacım a derviş emmi Kurtuluş ... Devamını Oku »

İSYAN

İçimde hüzün var gelen derinden Rabbime sözüm ta ezelinden Umarım inşaallah dönmem sözümdem Ummakla olur mu? Değip ağlarım Günahlar çevirmiş dört bir yanımı Meyletsem emecek zahir kanımı Söndürme sen şu iman nurumu Diye yakararak yanar ağlarım Ağlamak çare midir? Desen ki bana Yap vazifeni de kul ol Rabbına Bakma sen ağyara çekil kabına Diye avunarak yaram dağlarım Gelecek dediler bir ... Devamını Oku »

HAYA

Derviş olmuş güya biri Nefsi içinde dip diri Hayâsızca çiğner yeri Böyle olmaz ey serseri Hayvanlar şaşar haline Belhum edal oldun yine Tevhid kılıcını al eline Dağılsın nefs askerleri Emmareye verdin eman Pirlerine ettin tuğyan Dervişliği yaptın harban Senmisin yoksa düsteri Adab erkân mafi sende Böyle olunmaz ki bende Bulundukça bu nefs tende Sana denilmez gel beri Hayâ oldu min ... Devamını Oku »

SORGULAMA

Boşuna bekleme sen Hak’tan ata Değiş halini ki bulasın safa Gayret et sakın ha aldanma put’a Yolunu şaşıran fasık değil mi? Ne için ibadet yaparsın Hak’ka? Dünya mı, ukba mı gayrı mı yoksa? Şaşarım bu haline emekler boşa Gayrıya kulluk eden fasık değil mi? Perçinle imanını olma münafık Yap amellerini Hak’ka muaffık İkilikten kurtul ki olma fasık Bu hal senin ... Devamını Oku »

TAŞLAMA

Sen ben deme gel gir sinem At benliği öl dem de dem Derviş isen hak yoluna Kes nefsini görek madem Kaide kaldın halin nice? Gaflettesin gündüz gece Gitmesin bu lafım güce Hiç durmadan gülen âdem Aldığın dersi çekmezsin Bu yolda adap bilmezsin Ehlullaha tan edersin Bir bildiğin var mı bilmem Kardeş lafı güce gitmez Yara bakılmadan geçmez Aynı sızı bende ... Devamını Oku »

SUNGURLU

Sungurlu ne menem yer Anladım ki birader Her karışı sanki nurdur Nazar eylemiş büyükler Uşşaki sancağı çekmiş Cehri zikre kucak açmış Pir himmetine ulaşmış Medine gibi bir yer Müdü’de Hüsnü gülzarı Tirkeş’de de Ali Fehmi Etrafında dervişleri Daim hakkı zikrederler Hanım dervişleri erdir Erleri sultana yardır Zikirleri dilde kârdır Sungurludaki dervişler Meşayihten himmet bekler İkramı da çok severler Yolumuz düşmese ... Devamını Oku »

UŞŞAKİ DERVİŞLERİ

Buharalı pirleri var İşleri daim ahu zar Eylemişler gönle nazar Uşşakinin dervişleri Zakirleri hep uyanık Kalpleri ipeğe yanık Hakikate olmuş tanık Uşşakinin dervişleri Peygamber aşkıyla kaynar Allah deyince de ağlar Yarasın od ile dağlar Uşşakinin dervişleri Makamları kabı kavseyn Meşrebleri Hasan Hüseyn Maksatları olmuş Dareyn Uşşakinin dervişleri On iki esma dilinde Elleri Nuri elinde Gönülleri dost ilinde Uşşakinin dervişleri Devamını Oku »

HİLYE-İ ŞERİF

Yusufeli oldu unun vatanı Amasya’da doldu kırbası kabı İstanbul’da durdu giden kervanı Adı Şerif ehli beyt’tir bil anı Çilelerle geçen bir ömür soldu Celalinden Cemaline yol buldu Kırbaları sika sık hep nurla doldu Adı Şerif kendi herif bil anı Buhara’dan aldı nispeti Feridun babanın himmeti birden Yetişip selamını götürdü elden Adı Şerif Samini’dir bil anı İcazeti aldı Bedri imamdan Nura ... Devamını Oku »

İCAZET

Görev aldım ben nefsimden İcazetim tam yerinden Kurdum tezgâh gün be gün ben Dostlar açıldı dergâhım Buldum meydanı ben bomboş Gelsin canlar tezgâhım hoş Koş ey âdem gel sende koş Herkese yeter bu balım Canlar gelince dergâha Açtık sohbeti kabala Giremedik bir kıbala Ne yapalım a dostlarım Değil miyiz ya ehli hal Atsakta bol, bol martaval Dinleyen bulunur her hal ... Devamını Oku »

HOCAM

Kibirlimi, bir adam ondan uzak dur ağam Hali geçerse sana halin harapdır balam. Nefsine aşıkdır o mesleği gıybetle gov Ona çırak olursan ona benzersin hocam Beğenmez kutbu bile tezgâhı mekir hile Cehalet şiarıdır cesurca atlar göle Zanneder ki yüzüyor bahri Muhammedide Şeytanın şer gölünde yüzüyor ahvali ham Pirler ne yapsın buna dervişken hal doğruca Şeyh olunca sapıtmış şeytana olmuş hoca ... Devamını Oku »

BİAT

Şeytan etmedi ki Âdeme secde Gurur kibir haset olunca serde Sahibini düşürür nefs ile derde Hak ile aramızda budur bil perde Yarattı Âdemi salsal topraktan Eşrefi mahlûk olarak çıkardı nurdan Nefh eyledi bir cüz kendi ruhundan Hak ile aramızda budur bil mebde Küntü kenzin mahfiyen dedi halıkım Bilinmek istedim budur muradım Âdemi halk eyledim onda kemalim Yaradılış gayemiz budur bil ... Devamını Oku »

EFENDİM

Efendim, Efendim diyorlar amma Kimse diyemiyor candan efendim Efendi sahibine kul olmuş amma Kimse kul olmuyor hakka efendim Cümle alem düşmüş benlik bahrine Sana arzuhalim budur efendim Düşman olmuş dervişler yarenine Kimse yar olmuyor hakka efendim Herkesin nefsi olmuş efendi Emrediyor ona sanki menendi Birde diyor bu zat bizim efendi Kimse anlamıyor yolu efendim Nasihat kar etmiyor azgın nefisler İlim ... Devamını Oku »

GANİ MEVLA

Vasf eyleyemem ki nimetlerini Bir gani Mevlanın kemter kuluyum Aciz günahkârım cürmüm çok ama Gaffarı zunübden çok umutluyum Yarar işim yoktur gani hüdaya İkram atâsı bol yüce mevlaya Ermek istiyorum zatı Bâlaya Sikke ve turalı akçe puluyum. Katre idim daldım bahri ummana Gel dedi gani mevla edna kuluna Musa gibi erdim tecelli turuna. Dünyayı bir pula satmış deni kuluyum Ruhumun ... Devamını Oku »

YAR İLLERİ

Gezdimde dolaştım yar illerini Nakkaşın ördüğü dantellerini Seyrettim kudretin cilvelerini Anladım ki dünya içi boş huni, gelip geçenler nerdeler hani? Ta âdemden beri dolup boşalır Gafil olanlarla oynar hoş alır Çiğnemeden yutar posası kalır Ne sanırsın sen yar illerini, Gelip geçenler nerdeler hani? İbret ile bakar isen cihana Cümle halk olunanlar esmaya ayna Faili mutlaktır budur bil mana Nerde âdemin ... Devamını Oku »

GAYE

Yaradılış gayem seni birlemek Bu uğurda gerek canımı vermek Böylece nur cemalini seyretmek Varımdır başka gaye bilmem ki Bir nutfeden Halk eyleyen Hudamı Nasıl birlemeyim Hak’ka revamı Gece gündüz bulan zikri müdamı Görmez mi cemalini söyle bilmem ki Raybım yoktur daim Hak’kı birleyen Hakikat güllerin görüp derleyen Gece gündüz Hak rahında terleyen Bulmaz mı zatını acep bilmem ki Mürşidin tezgâhında ... Devamını Oku »

Cehri Zikir Hakkında

Cehri Zikir Hakkında.. Kadı Beydavi (r.a), ‘Eğer sözü gizleyecek olursan bil ki; O (Allah), gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir’ (Taha, 7) ayetini açıklarken şunları söylemiştir: ‘Eğer Allah’ın zikrini ve ona yaptığın duayı gizleyecek olursan iyi bil ki; Allah’ın senin açıktan söylemene ihtiyacı yoktur. Çünkü O, gizli olanı da gizlinin gizlisini de bilmektedir. Daha gizli denilen husus (ahfa) nefsin zamirinin ... Devamını Oku »