50. Divan Şerhi 14.05.2020

İbrahim İpek Efendi (Ks) 50. Divan Şerhi

Sorarsan hakka nasıl gideyim
Dinle sözümü tarif edeyim
Zikreyle hakkı daim mûdaim
Erenler içinde bir tane çık

Avamdan ayrıl nefsine uyma
Çekirdek birden verir mi meyve
Zikreyle Allah’ı adedini sayma
Zikirle huzuru sübhana çık

Herkes yar olur yârin yar ise
Cihan dar olur kalbin dar ise
Zikreyle hakkı aklın var ise
Zikirle seyri sultana çık

Görünce hemen bir kez bayılın
Mest isen hemen birden ayılın
Bakır iken değerin altın sayılın
Piyaseye lülü mercana çık

Lülü mercana fiyat biçilmez
Gıybetten gafletten gözün açılmaz
Zorlanan şerinen mürşit seçilmez
Seyreyle fillahı, kulları irşada çık

Abd iken melik mâlikim sanma
Nefs ile şeytanın sözüne kanma
Zikreyle Allah’ı sakın usanma
Ey canım tenimden cenana çık

Sevgin muhabbetin gayretin nerde
Aşıkları seherde ah ile zarda
Dilin zikir eder kalbin ağyarda
Tecrit ol sivadan semâya çık

Kapladı cihânı masiyet bahri
Kabul ettir nefsine acz ile fakri
Nefisten mi gidiyorsun yoksa afak mı
Söylemeye mananı ehli irfana çık

Ey mücahid işler olur mu böyle
Aşık isen aşkın bahrini boyla
Eyler isen Hakkın vasfını eyle
Mert isen meydana merdane çık

NuraniTv WhatsApp : +90 552 266 56 92
https://www.nuranitv.com
http://www.facebook.com/nuraniyayin
http://www.instagram.com/nuranitv

Kaç Yıldız Verirsin?:

Bir Cevap Yazın

Konu Etiket Arşivi