Gül aşığı bülbül hardan incinmez 

Gül aşığı bülbül hardan incinmez
Nur aşığı pervane nardan incinmez
Aşıklar sever Mevlâyı zardan incinmez
Zikreder Mevlâyı sevilmek için

Hakiki ârifler dövsen darılmaz
Ehli hal olanı övsen sevinmez
Vasfa layık olmayan cebren övülmez
Bülbül sevmeli harı gülünden için

Bülbül zikreder Mevlâyı kendi özünden
Bu kadar zâra düşmüş gülün yüzünden
Arifin kemali anlaşılır kendi sözünden
Derviş olmalı tarikte yol almak için

Kimse incinmez arifin tozundan
Derviş zikreder kendi özünden
Bin istiğfar etmeli sofi azından
Onbin tevhid okumalı hal almak için

Dili tesbih eder elinde günah
Masiyet işlerde olmak ister şah
Mücahid son nefeste deme sen vah
Tevbe et günahına rızası için

Kaç Yıldız Verirsin?:

Bir Cevap Yazın

Konu Etiket Arşivi