Anasayfa > Yazar Arşivi: Nurani Yayın (sayfa 5)

Yazar Arşivi: Nurani Yayın

BANA PİRİMDEN MİRAS

İzhar etmek nalanımı Bana pirimden miras Canımı feda kılmak Bana pirimden miras Her kimki kurban olur Mevlasının yolunda Mansur gibi berdar olmak Bana pirimden miras Terk etmişim şu dünyayı Ve hemde ukbayı Ferhat gibi cana kıymak Bana pirimden miras Ne münkirdir inkar eden Vuslatı yari hemen Vuslatı yar eylemek Bana pirimden miras Ne bilir kadrini sofin Yar ile yar olmanın ... Devamını Oku »

MİRASCILAR GELİP BÖLECEK BİR GÜN

Gafil insan gafil gafil gezerken Elbet ecel gelip ölecek birgün Haram helal kazandığın malların Mirasçılar gelip bölecek birgün Hakk’ın has kuludur doğru gidenler Mevlanın ismini tevhid edenler Bal ile beslediğin bedenler Kara topraklara girecek birgün Azrail cana pençe vurunca Emri ilahi yerin bulunca Bedenini ağ kefene sarınca Oğlun kızın yetim kalacak birgün Ey Hüsnü sanada ecel gelince Emri ilahi yerin ... Devamını Oku »

Bismillah ile divan yazdım okusun ihvanena

Bismillah ile divan yazdım okusun ihvanena Bir vesiyle kılmak içun rahmeti cananena Kıl şefaat günahkar asi ümmetin senin Şefaat madeni sensin ey gani sultanena Beklerim kapunda senin canena cananena Sen kerem sahibi daim lütfeden kullarına Kılma mehcur dergahından lütfu ihsan ide gör Lutfedup ben kuluna bakmagıl isyanena Destigir ol şaşırmışam ben yolumu Rabbena Eriştir imdadıma pirena ve piranena Noksanım çoktur ... Devamını Oku »

CÜMLENİN MURADINI VEREN MEVLAMDIR

Bismillah diyelim alalım destur Cümle ibadetler mevlaya hastır İlahi lütfunla bize de göster Cümlenin muradını veren mevlamdır İstiğfar edelim cümle günaha Niyaz eyleyelim ol padişaha Tevhid kılalım ol ulu şaha Sırrı tevhidi veren mevlamdır İsmi celal cümle dertlere derman Böyle emreylemiş ol gani rahman Hu ismi azamdır eylemiş ihsan Esmanın sırrını veren mevlamdır Hak esması hak üzere kuruldu Cümle sırlar ... Devamını Oku »

SENDEN GAYRİ DİLDE DİLDAR İSTEMEM

Senin aşkın yeter benim derdime Ben Ferhat değilim Şirin istemem Senin ismin yeter dilde virdime Verselerde dünya malı istemem Keremdir aşkına yandığım yeter Vuslat merheminle sen beni kurtar Emmareye kılıç tevhidin yeter Verselerde Zülfükarı istemem Ta ezelden böyle imiş kaderim Günbe gün artıyor kamım kederim Rızan ile göster bize didarın Ben rızasız cemalini istemem Ey Hüsnügülzarı fehmeyle kendin Türlü esmalardan ... Devamını Oku »

SONUNDA MERHEMİNİ ÇALMADIMI HAK

Ne yaman gam çektin divane gönül Cümlenin rızkını vermedimi hak Eyyübe dert verip derman ararken Sonunda merhemin çalmadımı hak Sabır ile narını nur etti halil Sabretmeyen kullar oldular zelil İsmail’i kurban diledi celil Sonunda koç kurban salmadı mı hak Görmedin mi Hakk’ın Musa kelimin Ona aduv kıldı Firavun zalimi Berat etti mevlam nice kulunu Firavnu denize salmadı mı hak Yarattı ... Devamını Oku »

HAKK’A GİDEN BİR YOL BULSANA GÖNÜL

Bu gafilliğinen nice olur halin Derdine bir çare bulsana gönül Geçer bu fırsatlar kalmaz elinde Hakk’a giden bir yol bulsana gönül Geçer bu mevsimler solar bu güller Haki yeksan olur bozulur tenler Çekilir vücuttan bu nazik canlar Aht ile ikrarın versene gönül Anınla tevessül olunur Hakk’a Asla şüphem yoktur Haktır mutlaka Çıkma tarikattan göz baka baka Tarikate teslim olsana gönül ... Devamını Oku »

AĞLAYARAK DİLDE DESTAN OLDULAR

Şu yalan dünyada meftun olanlar İçmeden dünyada mestan oldular Aşkına yananlar asla gülmedi Ağlayarak dilde destan oldular Muhibbi sadığımız gelmez yanıma Eyvah yanılmışam kıydım canıma Layık mıdır dost senin şanına Seni seven aşıklar zarda kaldılar Mecnuna leylanın aşkını verdin Bir dibi bulunmaz ummana saldın Cennet’te ademe taneyi verdin Sürdün dergahından yerde kaldılar Hüsnü gülzarının aklını aldın Bir dibi bulunmaz ummana ... Devamını Oku »

DOST YOLUNA ÖLMEK KÂRIMIZ BİZİM

Leyli nehar yar yoluna ağlamak Kam kim olup karaları bağlamak Dostun cemaliyle gönül eğlemek Dost yoluna ölmek karımız bizim Beni mecnun eden yarin hayali Görünmez gözüme dünyanın malı Hem bizim arzumuz yarin cemali Gördükçe artıyor zarımız bizim Doldur kadehi piyale bari Aşkın şarabından gönder ey saki Nuş edip aşkından olak uşşaki Yar yoluna kurban canımız bizim Mümin olan ikrarında duruyor ... Devamını Oku »

EY GÖNÜL YANILIP EYLEME İSYAN

Ey gönül yanılıp eyleme isyan Akibet cezası nar demedim mi Halk içinde cehenneme giderken Oda müminlere ar demedim mi Asla düşünmedin sui hallerin Görmüyor gözlerin doğru yolların Haram helal kazandığın malların Hesabın vermesi zor demedim mi Hakk’ı tastik ile mümin olamam Pünhan olup tenhalarda kalamam Hiç kimseden derde derman bulamam Şefaat kanine var demedim mi Bir şeyim yok deyip bahane ... Devamını Oku »

GÖRSÜN MUHAMMED’İM DEMİŞ

Hak Gönderdi Cebrail’i Gelsin Muhammed’im demiş Arşta olan hikmetlerim Görsün Muhammed’im demiş Davet eyledi Hüdası Arşı rahmandadır sesi Cümle Peygamberlerin hsı Olsun Muhammed’im demiş Cennet’te cevahir taşı Akar gözlerimin yaşı Cümle Peygamberler başı Olsun Muhammed’im demiş Cennet yarattı şanına Hem evlâdı ayaline Ümmetini alsın yanına Gelsin Muhammed’im demiş Şükür Mevlam verdi nimet Farz oldu emriyle sünnet Sefil Hüsnü sana ümmet ... Devamını Oku »

HALEP

Yazdım bir kenara yazdım ben seni Ey halep kurtulacak günün gelecek Dökülen kanlar üzmesin seni Seni üzenler bir gün hesap verecek Deme yokmu bana bir el uzatan Daha fazla feryad edip üzme sen beni Gün gelir ap ansız gelir kurtaran Daha güzel günler bekliyor seni Nusayri Şia köpekleri bağrını delmiş Hesabı görülecek tüm köpeklerin Rus ayısı senin kanına girmiş Deccal ... Devamını Oku »

BESMELEYİ ŞERİFE

Euzu ’yu önce söyle, Çek besmeleyi şerifi Sığın şeytan’dan Rahmana Sıkı bağla o şeriri. Başla daim besmeleyle Karışmasın işe hile Hak’tan gafil olsan bile Çek besmeleyi şerifi. Rahmanla Rahimi cemet Halık’ından iste medet Hak’tan olur hep inayet Söyler isen besmele’yi Allah zattır Rahman sıfat Rahim ile bul sende şefkat İsmi Azamdır bu fakat Aşkla söyle besmele’yi Alemlere rahmet Habib Kalplere ... Devamını Oku »

İBRAHİM İPEK

Çok  geç olmadan tanıdım anı İnsanı kamil değil mi  İpek Peşinden giden kurtarır imanı Miratı Muhammed’in nurudur İpek Fethetmiş ol  babı olmuş bil Ali Şehri Muhammed’in en latif gülü Kolunu sorarsan Uşşaki kolu Muhammed’i  kervanının başıdır İpek Gizlemiş kendini sanki bir derviş Kamilim diyenler halin bilmemiş Zamanın sahibi kutlu bir ermiş Muhammed şehrinin gülüdür İpek Hüsnü Gülzari’nin açtırdığı gül Cem’ül ... Devamını Oku »

MÜRŞİD

Ararım gönülden hakka talibim Nefis şeytan hannas oldu rakibim Mürşidim bu yolda daim rehberim Yol ashabın yolu Kur’an mürşidim Cümle ashab tabi oldu Resule Hakka varmak için gerek vesile Böylece erdiler hepsi visale Hak yolunda oldu Resul mürşidim Ashabım yıldızlar gibidir dedi Onları sevenler kemale erdi Resul bu müjdeyi ümmete verdi Ebubekir, Ömer, Osman, Ali mürşidim Miraçta son demde haktan ... Devamını Oku »

Efendimle efendi oldum bende efendi

Efendimle efendi oldum bende efendi Meğer vücut şehrinde ben değil O Efendi Anlayınca bu sırrı tüm takatim tükendi Sizde anlayın canlar yapın onu Efendi Akla gelir bir soru nedir ki bunun yolu? Kur’anda Hak  bildirmiş arama sağı solu Tabi  ol sen Resule onun gibi ol kulu Eder senide birgün onun gibi Efendi Onda vardır has örnek, hadislerde, iz sürmek Kolay ... Devamını Oku »

DİVAN

Hakikat erkanında kuruldu Divan Cem dervişleri göründü ayan Murakabede idik billahi inan Şeyhim Rüşdü göründü elinde kazan Elindeki kepçe kazana daldı Doldurunca saki nura boyandı İçirince birden aklım dolandı Perdem açıldı da gördüm hep ayan Dizini dizime dayadı saki Alnındaki nursa güneş misali Esmaları talim etti oldum visali Atladı sırı da odum ben taban Senden gayriye vermedim dedi Çokca nasihatle ... Devamını Oku »

Değirmenim dönerim döndükçe dönderirim

Değirmenim dönerim döndükçe dönderirim Haşre dek bu dibeği pirlerle çeviririm Dönmeye başlayınca aşk sefasın sürerim Değirmenim duy sesim dinle nasıl inlerim Gah çağlayan sularla gah esen rüzgarlarla Gahı döner dibeğim sel olan gözyaşlarla Böyle dilemiş mevla dönerim gardaşlarla Değirmenim bil halim aşktır benim hünerim Hakka doğru dönerim, ihvanlar tutun elim Aşktır döndüren beni gafiller bilmez halim Saladır aşıklara hakka götüren ... Devamını Oku »

ARZUHAL

Ey Habibi Kibriya arzuhalim var sana Düştü aşkın içime oldum nura aşina Gün be gün artmaktadır gönlümdeki vaveyla Ey Keremkani Ahmet nurum Muhammed Mustafa Dünya bana gerekmez sinek kanadı etmez Olmasan sen benimle buna hayat denilmez Etmeden ümmetine hizmet visaline erilmez Ey Rahmetkanı Ahmet önderim Muhammed Mustafa Kainatın sebebi  levlakenin has eri Seninle oldu izhar küntü kenzin cevheri Marifet ağacının ... Devamını Oku »

CÎFEYİ KALPTEN ATTIM GİDERİM

Gönülde yarem var benzim sararır İyiler, kötüler bir gün aranır Dostlarım ağlar, düşmanım hoşlanır Cifeyi kalpten attım giderim Cifeden maksat dünyadır bilin İhlasla dünyada ibadet kılın Doğrudur sözlerim hakikat bilin Pîrîmin izine bastım giderim Uzak sandım eceli yakında tattım Mâsivayı dilden tâ dünden attım Aşkın şarabını rüyada tattım Vuslat rayihasını kokladım giderim Tariki uşşaki teslimdir size Her gece Fatiha gönderin ... Devamını Oku »

ARADA VASITA İLHAM DEĞİL Mİ

Aşkın kazanı oldum durmaz kaynarım Nûriyle nur oldum cevlân eylerim Hak’dan alır halka söylerim Arada vasıta ilham değil mi Hakkın şemine her gün yanarım Pervaneler gibi semâ dönerim Her nereye baksam Hakkı görerim Can gözüne görünen Cenan değil mi Hakikat erkanında kutup duruyo İhvanlar kaybolup kırklar geliyo Canını verenler Cenan buluyo Can gözüne görünen Cenan değil mi Kürûhu Nâciye gelip ... Devamını Oku »

DOST İLİNİ SORAN GELSİN

Can içinde canan vardır Basîretle gören vardır Gidip ordan gelen vardır Dost ilini soran gelsin Nefis dili hiç mi durmaz Ruh diline fırsat vermez Kimi görür kimi görmez Gördüm diyen haber versin Kimi yanar kimi tüter Kimi derviş olmuş yatar Kimi altın diye bakır satar Cevahiri alan gelsin Şeyh dervişten hal istiyor Derviş Hak’tan mal istiyor Hak dervişten can istiyor ... Devamını Oku »

CANINDADIR CANAN DEDİ

Vardım bu gün bir Lokmana Derdin sana derman dedi Minnet etme ten ve cana Canındadır canan dedi Zikir eyle ey divane Bulur Hakkı kıyan cana Niçin geldin sen Lokmana Zikir derde derman dedi Günahlardan hazar eyle Kalp evine nazar eyle Haktan alıp Hakka söyle Böyle olur divan dedi Şeyhim Hüsnü gülizârı Seyrederdi ol didarı Fehmi de gördüğüm nuru Bu nur ... Devamını Oku »

CAN GÖZÜYLE CEMÂLİ GÖRENİM GELMİŞ

Bugün dillerde destanım gelmiş Mürşidi Kâmilim üstadım gelmiş Cenanı candan sevenim gelmiş Can gözüyle Cemâli görenim gelmiş Gamlıdır gönlüm gayet yastayım Kırgındır vücudum hem de hastayım Varıp ta derdime derman isteyim Yareler sarıcı Lokmanım gelmiş Var mı ben gibi pek çok yaralı Azdırdım yaremi ciğer pareli Hep kâmiller gelmiş bilmem nereli Baktım içlerinde Sultanım gelmiş Ey Mücahid bir gün pişman ... Devamını Oku »