Anasayfa > Yazar Arşivi: Nurani Yayın (sayfa 4)

Yazar Arşivi: Nurani Yayın

ARZUHAL

Ey Habibi Kibriya arzuhalim var sana Düştü aşkın içime oldum nura aşina Gün be gün artmaktadır gönlümdeki vaveyla Ey Keremkani Ahmet nurum Muhammed Mustafa Dünya bana gerekmez sinek kanadı etmez Olmasan sen benimle buna hayat denilmez Etmeden ümmetine hizmet visaline erilmez Ey Rahmetkanı Ahmet önderim Muhammed Mustafa Kainatın sebebi  levlakenin has eri Seninle oldu izhar küntü kenzin cevheri Marifet ağacının ... Devamını Oku »

CÎFEYİ KALPTEN ATTIM GİDERİM

Gönülde yarem var benzim sararır İyiler, kötüler bir gün aranır Dostlarım ağlar, düşmanım hoşlanır Cifeyi kalpten attım giderim Cifeden maksat dünyadır bilin İhlasla dünyada ibadet kılın Doğrudur sözlerim hakikat bilin Pîrîmin izine bastım giderim Uzak sandım eceli yakında tattım Mâsivayı dilden tâ dünden attım Aşkın şarabını rüyada tattım Vuslat rayihasını kokladım giderim Tariki uşşaki teslimdir size Her gece Fatiha gönderin ... Devamını Oku »

ARADA VASITA İLHAM DEĞİL Mİ

Aşkın kazanı oldum durmaz kaynarım Nûriyle nur oldum cevlân eylerim Hak’dan alır halka söylerim Arada vasıta ilham değil mi Hakkın şemine her gün yanarım Pervaneler gibi semâ dönerim Her nereye baksam Hakkı görerim Can gözüne görünen Cenan değil mi Hakikat erkanında kutup duruyo İhvanlar kaybolup kırklar geliyo Canını verenler Cenan buluyo Can gözüne görünen Cenan değil mi Kürûhu Nâciye gelip ... Devamını Oku »

DOST İLİNİ SORAN GELSİN

Can içinde canan vardır Basîretle gören vardır Gidip ordan gelen vardır Dost ilini soran gelsin Nefis dili hiç mi durmaz Ruh diline fırsat vermez Kimi görür kimi görmez Gördüm diyen haber versin Kimi yanar kimi tüter Kimi derviş olmuş yatar Kimi altın diye bakır satar Cevahiri alan gelsin Şeyh dervişten hal istiyor Derviş Hak’tan mal istiyor Hak dervişten can istiyor ... Devamını Oku »

CANINDADIR CANAN DEDİ

Vardım bu gün bir Lokmana Derdin sana derman dedi Minnet etme ten ve cana Canındadır canan dedi Zikir eyle ey divane Bulur Hakkı kıyan cana Niçin geldin sen Lokmana Zikir derde derman dedi Günahlardan hazar eyle Kalp evine nazar eyle Haktan alıp Hakka söyle Böyle olur divan dedi Şeyhim Hüsnü gülizârı Seyrederdi ol didarı Fehmi de gördüğüm nuru Bu nur ... Devamını Oku »

CAN GÖZÜYLE CEMÂLİ GÖRENİM GELMİŞ

Bugün dillerde destanım gelmiş Mürşidi Kâmilim üstadım gelmiş Cenanı candan sevenim gelmiş Can gözüyle Cemâli görenim gelmiş Gamlıdır gönlüm gayet yastayım Kırgındır vücudum hem de hastayım Varıp ta derdime derman isteyim Yareler sarıcı Lokmanım gelmiş Var mı ben gibi pek çok yaralı Azdırdım yaremi ciğer pareli Hep kâmiller gelmiş bilmem nereli Baktım içlerinde Sultanım gelmiş Ey Mücahid bir gün pişman ... Devamını Oku »

MÜCAHİD BİZİ SEVERSEN GEL

Muhammed’in mim noktası Ümmetinin nun noktası Medine’den gelir sesi Mücahid bizi seversen gel Ravzasından elin açar Etrafına nurlar saçar Bizi gören candan geçer Eğer bizi görürsen gel Kıymetlimi bizden malın İstemez mi bizi canın Ravzamızı gelin görün Mücahid bizi görürsen gel Aşıkların malı olmaz Emekleri zal olmaz Her gelenler bizi görmez Eğer bizi görürsen gel Medine mi gelin görün Mihrabımda ... Devamını Oku »

DİDEMDEN DİDÂRA BAK DEDİ BANA

Bildirdi kendini bizi Yaradan Görmeden Cemâlini çıkmam aradan Çok şükür seçtirdi ağı karadan Didemden didâra bak dedi bana Zerreyi asla az görme sakın Cenanın sana canından yakın Mürşitler aynadır sizlerde bakın Gösterdi Cemâli aynada bana Virana gönlüm imar istiyor İmarı görmeye mimar istiyor Canım Cenanımdan didar istiyor Bu gün cenanım can oldu bana Taş olmuş gönlüm şaküle gelmez Uçurdum dilberi ... Devamını Oku »

ŞEYHİM FEHMİ EFENDİM YETİŞ

Mühlet vermem kisbi kâra Ondan elim ermez yare Aşık oldum ol didâre Şeyhim Fehmi efendim yetiş Duymuyon mu âhu zarım Emmareler oldu yarim Sermayeden çok zararım Şeyhim Hüsnü efendim yetiş Çevirdi nefsin çerileri Çoğalıyor gerileri Varamıyom gel ileri Şeyhim Zühdü efendim yetiş Nefsim askeri gönül mülkünü aldı Nefsim orada tıkandı kaldı Seyidi Necati imdada geldi Üstadım Kamber efendim yetiş Erenler ... Devamını Oku »

HİÇ TEVHİDE KANIKMAZKİ

Hak severse bir ademi Kaplar onu Allah kamu Pir elinden içen demi Hiç Tevhide kanıkmaz ki Zikredenler ne hoş olur Allah diyen bir hoş olur Derviş feyzi Hû de bulur Haktan halka yanıkmaz ki Hak’da sema sedâlanır Hay’da derviş gıdalanır Cana kıyan Cemâl görür Cemâl gören ayıkmaz ki Bir birine bitişirse Kayyum kalbe yetişirse Kahhar ismi okunursa Fettah’da hiç dırıtmazki ... Devamını Oku »

ACEP BİR GÜN GÖREMEM Mİ

Terk edemem ezkârımı Dağıtmadım efkârımı İki Cihan Sultanımı Acep bir gün göremem mi Kul kusurun bilir ise Hâlik hoşnut olur ise Ruhum dostun bulur ise Kıymetini bilemem mi Harap etti hasreti Daha zormuş mihneti Çok tatlıdır sohbeti Acep bir gün giremem mi Kalbe düşer aşk ateşi Çıkarıp ta atılmaz ki Her gün Hakkı seven aşık Acep bir gün sevilmez mi ... Devamını Oku »

DOST ELİNE GİDEN VAR MI

Şu dünya fanidir nidem Hak aşkıyla doldu didem Aşkı rûha rehber edem Dost eline giden var mı Burak geldi dikildi Yerden göğe açıldı Lâhud eline geçildi Beytül mâmuru gören var mı Ruha Tevhid oldu gıda Yok onda sevti sedâ İlham ile olur nidâ Meşud elini bilen var mı Veli nebi mirac eder Ruhu tenden çıkıp gider Arşı kürsü seyir eder ... Devamını Oku »

ANLADIM Kİ DALGA İMİŞ

Halkı gayet sever idim Benim gönlüm Hakka imiş Halkta beni seyeridi Anladım ki dağla imiş Hakikatte seven beni Seyrederdi bende anı Seyreyledim canda anı Dost gönülde nihân imiş Ruhum tenden etti firar Hiç kalmadı sabrı karar Yok oldu cümle ne var Gördüm dostu anda imiş Hakkı seven halkı sevmez Halkı seven Hakkı sevmez Mürşidinden ayırt olmaz Hakkın nuru anda imiş ... Devamını Oku »

  Aşkınla rızânı isterim Allah

Aşkınla rızânı isterim Allah Lûtfunla cemâlini dilerim Allah Koymadım bende namusu arı Arz eder gönlüm dâim didarı Bugün hakikatde kurdular dârı Gönüllü sehpaya giderim Allah Seni zikretmek için geldim cihana Münkirler diyorlar bize divâne Eridi vücudum dayandı cana Fedadır bu canım niderim Allah Bugün hakikatde kurdular dârı Gönüllü sehpaya giderim Allah Başladı vücudda bir gizli yanış Acep nasip olur mu ... Devamını Oku »

KALDIM BİR ZAR İÇİNDE

Ben dostumu ararım Gece gündüz yanarım Ölüden diriden sorarım Kaldım bir zar içinde Şahid olur yolları Çok sevimli çölleri Ruhum olsa bir arı Bulsam güller içinde Mâsivadan arınsam Kalem gibi yarılsam Her an bana görünsen Kalsam hayret içinde Çok ağlasam gülmesem Ben kendimi bilmesem Muhammed’i görmesem Kalırım zar içinde Masivadan arındım Yine nefse darıldım Aşıklara göründüm Kaldım ben zâr içinde ... Devamını Oku »

BİLDİR BİLELİM ALLAH

Kapına geldi bir asin Çal kalbimin cilasın İsm-i Azam duasın Bildir bilelim Allah Günah ile girdim yola Yalpa yaptım sağa sola Affedersen yüzüm güle Güldür gülelim Allah Benim halim sana mâlum Ne cahilim ne de âlim Tevhid yolu senin Rahim Girdir girelim Allah Öyle olur sen ne dersen Lâtifinle lutf edersen Canımızı cezb edersen Cemâlini görelim Allah Dilimizi rabt edelim ... Devamını Oku »

BÖYLE HALİM PERİŞAN

Biziz gafil bir insan Mevlâ’m eder bir ihsan Feda olsun ten ve can Böyle halim perişan Uşşaki’de bir gülüm Aşık oldum bülbülüm Yıl geçiyor her günüm Böyle halim perişan Tarikata girelim Hakikate erelim Sahibi irfan olalım Bizde olak bir insan Rahi Hakka gidelim Tedbirimiz edelim Takdirime ne derim Bizi etti perişan Mücahid kardeş diyek Hayy Devam zikre deme vay Dil ... Devamını Oku »

NURUN MUHAMMED DEYU

Girdim Allah yoluna Minnetim yok canıma Aşık oldum nûruna Nuru Muhammed deyu Can bedenden çekildi Gökten kapı açıldı Bir ses duydum oradan Burda Muhammed deyu Canın Muhammed olmasa Gözün nuru görmese Mağrur olma sen kişi Dinim Muhammed deyu Elif harfi bir kalem Görsem onu yok elem Seyreyledim aynada Bu nur Muhammed deyu Her bir esma bir ayna Bülbüle olmuş gül ... Devamını Oku »

BİR SES DUYDUM RAVZANDAN

Bir ses duydum ravzandan Sakın kalkma buradan Çok yakınım sana ben Gine bana çağrıyon Ravzasında gül ağcı Sensin dertler ilacı Görmez seni her hacı Ciğerimi dağlıyon Pek küçücük yaşında Aşk var imiş başında Görün beni düşünde Gine bana çağrıyon Pek tez aram bozulur Her an içim ezilir Görmeyenler ne bilir Derler neye ağlıyon Çok veliler ağladı Hakka gönül bağladı Yâ ... Devamını Oku »

SÖYLEYİNDE İPİ GERSİN

Bilemedim ben bu işi Eğilmesin sakın başı Olamadım çene taşı Söyleyin de ipi gersin Aşk şarabın bende tattım Mâsivayı dilden attım İpi başa kendim taktım Söyleyin de çekiversin Abdi aciz bir kuluyum Uşşaki’nin tek gülüyüm Dost bağının bülbülüyüm Müsaade edin ötüversin Mücahid gayen arabulmak Dertlilere derman olmak Arz ederdim cemâl görmek Bir tecelli kılı versin Şeyhler seyahat eder Arşı kürsü ... Devamını Oku »

BANA CANANIM GEREK

Bu gün yollar karanlık Görmez gözün dumanlık Ya şeyh Caferi Sadık Bana cenanım gerek Nefsim etme inadı Hay ’da buldum bu tadı Ya Cüneyd-i Bağdad-i Bana cenanım gerek Tesbih derviş atıdır Hak Hay Allah adıdır Gayyum Gahhar tatlıdır Bana cananım gerek Mücahid seversen beni Demiş yazsın divanı Ben severim o canı Bana civanım gerek Devamını Oku »

YÂ MUHAMMED MUSTAFA

Geldi gönül evine Ruhum gayet sevine Nuru oldu bir ayna Yâ Muhammed Mustafa Dikkat edin sözüme Hem can oldu özüme Bakamadım yüzüne Nur Muhammed Mustafa Pirim bana dur dedi Vahid ismi vur dedi Nurdan nuru gör dedi Nuru Allah Mustafa Acep bana ne oldu Tende canım o oldu Yerler gökler yok oldu Kaldı Muhammed Mustafa Çıksam Musa turuna Canım versem ... Devamını Oku »

VÜCUDUNDA TEN BENİM

Döğme benim gölgemi Yenemesin öfkeni Bilemedin sen beni Vücudunda ten benim Anlamadın muradan Vaz geçmedin gururdan Alma gözün o nurdan Feyz aldığın nur benim Gel değerini düşürme Zalim nefsi şişirme Gözlerini hiç ırma Rabıta ettiğin Pir benim Türlü isyan eyledin Zaruretsiz söyledin Mürşid delildir dedin Rahi kıble bağ benim Düşük altın ayarı El vurursan kararı Kâr sanma gel zararı Sakladığın ... Devamını Oku »

ÜNS KOKULARI KOKAR HER SABAH

Hidayet eylese mevlam kuluna Vuslat rüzgarları eser her sabah Tevhidi derviş alsa diline Üns kokuları kokar her sabah Dil bağında şevk bülbülü ötmeye başlar Secde eder mevlaya cümle ağaçlar Muhammed denizinde yüzüyor üçler Zikreder mevlayı beşler her sabah Yanan yüreğe su olur barut Allah’ın ismiyle damağın kurut Denizde gemini aşk ile yürüt Aşıklar seherde yanar her sabah Ervahlar gelirse kulak ... Devamını Oku »