Anasayfa > Yazar Arşivi: Nurani Yayın (sayfa 4)

Yazar Arşivi: Nurani Yayın

İstemezem evlat malı

İstemezem evlat malı Yeter bana aşkı hüda Günahıma tövbe ettim Salavattan aldım gıda Salavatla erdim selât sırrına Tevhid ile çıktım Mûsa turuna Allah ile erdim Allah nûruna Hû hû diye her taraftan geldi nida Hak ismini okuyanlar görür hakkın kemalini Ruhum feryat eder bilmez kendi ahvalini Hay ismini okuyanlar görür hakkın hayalini Hayda hayat cümle nebat eder nidâ Musa gibi ... Devamını Oku »

Bir üstün, bir esre

Her gün dersi hareke Derecesi dereke Edindiği meleke Bir üstün, bir esre Emmareyi övdüler Pirlerini dövdüler Bin gıybetle bin hüner Bir üstün, bir esre Böyle gitmez tarikat Nerde kaldı hakikat Dilindeki marifet Bir üstün, bir esre İtikad erdi fesada Meşgul oldu ifsada Söz mü geçer hasede Bir üstün, bir esre Sözlerimin mânası Sükût etmek alâsı Mücahidi bilir mevlası Kim üstün, ... Devamını Oku »

Ruh nefis ve şeytanla harbe tutuştu

Ruh nefis ve şeytanla harbe tutuştu Emmare ve levvame karma karıştı Hüsameddin Uşşaki geldi yetişti Ruhu sultan bu hale etti çok şükür Şeytanın askeri yılan ordusu Köpekle domuz talan ordusu Kırdı onları Kur’an ordusu Tevhidin askeri geldi çok şükür Hakikatde bir damla şarab içirdi Tevhid emmareyi kırdı geçirdi Emmareyi Asma dağına kaçırdı Ruh deryayı teslim aldı çok şükür Hakikat güllerini ... Devamını Oku »

Gece gündüz oku Kur’an

Gece gündüz oku Kur’an Perde gözden kalkar bir an Oku tevhid nur dolsun cihan Nefis ile şeytan olmasa lâkin Kalbin miftahı besmeleyi Rahman Rahman ve rahiymi Allah ile an Gafil olmaz ârif halıktan bir an Meşakkati dünya olmasa lakin Zatının aşkı ile soldur beni Celalin kudretiyle öldür beni Ağlar iken derdinle güldür beni Ağlayıp cihanda gülmedim lâkin Bir pencere açsan ... Devamını Oku »

Şeyhim Gavsül âzam Uşşaki kolu

Alnında tevhid bismillah yazılı Yeşil hadlerle esmâ düzülü Tarikat sultanı imâmı Ali Şeyhim Gavsül âzam Uşşaki kolu İki kaşın arasında yazılı Allah Hilâfım yoktur göründü billah Böyle yaratmış yaradan Allah Şeyhim Gasvül âzam Uşşaki kolu Sağ yanında Muhammed ismi yazılır Sol yanında çariyarlar düzülür Görünce onları bağrım ezilir Şeyhim Gasvül âzam Uşşaki kolu Gücenme gönül nâdan zemetsin Nefs ile şeytan ... Devamını Oku »

Gelip bize düş olan, Muhammed Mustafa’ydı (S.A.V.)

Gelip bize düş olan Gözüm üstü kaş olan Yanımda yoldaş olan Muhammed Mustafa’ydı (S.A.V.) Gelen benim yanıma Yetişendir canıma Dinime imânıma Muhammed Mustafa’ydı (S.A.V.) Gözüm yumsam yanımda Vücud içre canımda Sağ ve solda önümde Muhammed Mustafa (S.A.V) idi Ameliyata varmadan Allah dedim durmadan Gelen bize uyumadan Muhammed Mustafa’ydı (S.A.V.) Ameliyathaneye varmadan Yanımdakiler görmeden Korkma diyen bana sen Muhammed Mustafa (S.A.V.) ... Devamını Oku »

Bir ulu makamda divan kuruldu

Bir ulu makamda divan kuruldu Erenler ervahı orda derildi Sorulan suale cevap verildi Hüsameddin Uşşaki piran göründü Meşgul oldum tevhide nice bir zaman Emmareye çaldım seyfi vermedim aman Yanıyor yüreğim çıkmıyor duman Tevhidin nurunda iman göründü Hûda yolcusu cihanı tuttu Kimisi eylendi kimisi gitti Cenanı gören canı terk etti Canı terk edene cenan göründü Kafesini terk etmiş canlar gidiyor Hak ... Devamını Oku »

Nefis bir hayvana benzer

  Eder tevbe karar etmez Kararında üç gün gitmez Yatar yerinden kalkmaz Nefis bir hayvana benzer Nefse küçük sabi derler Hakikatte adûv derler Büyür göze olur filler Hakikat ejderhaya benzer Gönül inci yâkut gibi Sabırkâr ol Eyüb gibi Ömrün olsada Nuh gibi Bir saat bir dakkaya benzer Şu dünya bir muallaktır Bizi söylettiren Haktır Ganidir fazlı mutlaktır Sonsuz bir deryaya ... Devamını Oku »

Gül aşığı bülbül hardan incinmez 

Gül aşığı bülbül hardan incinmez Nur aşığı pervane nardan incinmez Aşıklar sever Mevlâyı zardan incinmez Zikreder Mevlâyı sevilmek için Hakiki ârifler dövsen darılmaz Ehli hal olanı övsen sevinmez Vasfa layık olmayan cebren övülmez Bülbül sevmeli harı gülünden için Bülbül zikreder Mevlâyı kendi özünden Bu kadar zâra düşmüş gülün yüzünden Arifin kemali anlaşılır kendi sözünden Derviş olmalı tarikte yol almak için ... Devamını Oku »

Böyle göründü görenlere 

Hakkı göreyim dersen ağyarı görme Zikreyle hüdayı fasıla verme Şeyhin veçhinden gözünü ırma Böyle göründü görenlere Hak yolcusu böyle gafil olur mu Gece yatıp gündüz sefil durur mu Kalbi karalar hakkı görür mü İnanmaz münkirler dost görenlere Matlub rüzgarı her an esiyor Tenler canından ümit kesiyor Aşıklar bize gelsinler diyor Feth ettik bab-ı biz dervişlere Erenler ervahı geldi gidiyor Bazı ... Devamını Oku »

Böyle göründü görenlere

Böyle göründü görenlere Hakkı göreyim dersen ağyarı görme Zikreyle hüdayı fasıla verme Şeyhin veçhinden gözünü ırma Böyle göründü görenlere Hak yolcusu böyle gafil olur mu Gece yatıp gündüz sefil durur mu Kalbi karalar hakkı görür mü İnanmaz münkirler dost görenlere Matlub rüzgarı her an esiyor Tenler canından ümit kesiyor Aşıklar bize gelsinler diyor Feth ettik bab-ı biz dervişlere Erenler ervahı ... Devamını Oku »

BÖYLE GÖRÜNDÜ GÖRENLERE

Böyle göründü görenlere Hakkı göreyim dersen ağyarı görme Zikreyle hüdayı fasıla verme Şeyhin veçhinden gözünü ırma Böyle göründü görenlere Hak yolcusu böyle gafil olur mu Gece yatıp gündüz sefil durur mu Kalbi karalar hakkı görür mü İnanmaz münkirler dost görenlere Matlub rüzgarı her an esiyor Tenler canından ümit kesiyor Aşıklar bize gelsinler diyor Feth ettik bab-ı biz dervişlere Erenler ervahı ... Devamını Oku »