Anasayfa > 2015 > Aralık

Aylık Arşiv: Aralık 2015

Uşşaki Tarikatı Ders Tarifi

Tarikat Biatı – Pledging Allegiance HALVETİ – UŞŞAKİ DERS USULÜ Haftalık cemat zikrini yapan kişi günlük evradını 24 saatte bir kez şu tertip üzere yapar. Efdal olan vakit seher vaktidir.4 rekat tarikat namazı ( seyri süluk yol namazı ) kılınır. Huzurda diz üstü oturur şekilde; 1. 1 Fatiha’yı Şerif 2. 3 Ayet-el Kürsi 3. 11 İhlas-i Şerif 4. 1 Felak ... Devamını Oku »

Halveti Uşakiyye Ruhzariyye

Halvet kelime anlamı itibariyle birisiyle yalnız kalmak, yalnız görüşmek anlamlarına gelmekte iken, terimsel yani tasavvufi anlam itibariyle de insanlardan uzak bir mekanda Allah ile baş başa kalma, tenha bir mekanda insanlardan uzak olarak Allah’a ibadet etmek, onu zikretmek kastıyla oturmak anlamlarına gelmektedir. İşte bizim Halveti tasavvuf ekolünü temsil eden bir çok zevatın bu Halvet yaşamına önem vermesinden dolayı mensubu bulundukları ... Devamını Oku »

DERSAADET TASAVVUF YOLU DERNEKLERİ FEDERASYONU

Tasavvuf, İslam kültür ve medeniyetini oluşturan temel öğelerin en önemlileri arasındadır. Necip milletimizin İslam diniyle tanışmasından son asra kadar tasavvufi unsurlar ve onun şekillendirdiği hayat tarzı adeta bir yaşam üslubuna dönüşmüştür. Bu sayede milletimizin ortaya koyduğu medeniyet, edebiyatından musikisine, esnaf teşkilatından mimarisine kadar bu bakış açısına göre şekillenmiştir. Özetle belirtecek olursak, Türk-İslam medeniyeti, tasavvufi renk tonları belirginlik arz eden bir ... Devamını Oku »

Eş-Şeyh Es-Seyyid Eş-Şerif Eyyup Fatih Nurullah Efendi (Ks)

Eyyup Fatih Nurullah Efendi Hazretleri’nin İbrahim İpek Efendi Hazretleri’nden Aldıkları Uşşaki İcazet belgesi  Eyyup Fatih Nurullah Efendi Hazretleri’nin, Devrin Mürşid-i Kamili Mustafa Kamil Kalender Hazretleri’nin Manevi Emri ile Muhammed Zahid Sultan Keşmiri Hazretleri’nden Aldıkları İcazet Belgesi Eyyup Fatih Nurullah Efendi Hazretleri’nin, nakibul-esraf-defteri Seyyid ve Şerif olduğunu belgeleyen Nakibü’l Eşraf defteri       Eyyup Fatih Nurullah Efendi, 1962 yılında İstanbul’da ... Devamını Oku »